Звітні доповіді

Студмістечко: початок навчального року

У 20 гуртожитках студмістечка НТУУ «КПІ» проживає близько 12 тисяч мешканців. Про те, як тут розпочинається новий навчальний рік, нашому кореспонденту розповів директор студмістечка Олександр Анатолійович Іщенко.

Доповідь ректора НТУУ “КПІ” академіка НАН України М.З. Згуровського на сесії професорсько-викладацького складу 28 серпня 2009

Шановні колеги! Дозвольте привітати вас з новим навчальним роком, 18-ою річницею незалежності України і побажати міцного здоров'я та успіхів у роботі. Навчальний рік, що минув, був для нас одночасно і плідним і складним.

Наполеглива праця – запорука успіху. Підготовка висококваліфікованих фахівців 2008

Завдання підготовки висококваліфікованих фахівців для країни стає все більш актуальним і вимагає узгодженості дій усіх ланок та підрозділів, що задіяні в організації навчального процесу.

Забезпечення високої якості освіти – головне завдання університету [2009]

Головним завданням університету, інститутів, факультетів та кафедр є забезпечення високої якості підготовки випускників на основі покращення контингенту студентів, якісного складу викладацьких кадрів, впровадження нових методів і технологій навчання, підсилення фундаментальної та практичної підго

Джерело унікальної інформації. Перший звіт КПІ (1899 р.)

У відділі історичних раритетів науково-технічної бібліотеки НТУУ “КПІ” зберігається чимало рідкісних видань, книжок, звітів, альбомів тощо. Увагу привернула невеличка за обсягом книжка “Отчет о состоянии Киевскага Политехническага Института императора Александра ІІ за 1899г. ”.

Розбудова міжнародної діяльності дослідницького університету [2008]

У моделі дослідницького університету міжнародна діяльність виступає природним компонентом усіх напрямів та робить внесок до бюджету університету. Нині в НТУУ “КПІ” діє 10-річна Програма розбудови міжнародної діяльності університету як дослідницького на період до 2017 року.

Прийом – 2008: підсумки і перспективи

Учорашні абітурієнти, а нині першокурсники уже влилися в багатотисячний колектив НТУУ “КПІ”: познайомилися з викладачами і потоваришували з колегами, вже вміють орієнтуватися в корпусах і на території університету, вчаться конспектувати лекції, розбиратися в навчальних дисциплінах і навіть правильно відповідати на контрольні запитання, іногородні не раз добрим словом згадали рідних і їхню гуманітарну допомогу, найдопитлівиші вже розвідали, де і які працюють спортивні секції й самодіяльні мистецькі колективи, одним словом – молоде поповнення починає відчувати певну гордість: “Я – студент КПІ”.

Розбудова наукових та інноваційних засад дослідницького університету [2008]

В умовах загальносвітової кризи, яка стала особливо відчутною наприкінці року, Україна не змогла протиставити їй вагомі власні рішення, спрямовані на захист своєї економіки і соціального розвитку країни.

Інвестиційний розвиток КПІ [департамент АГО та розвитку матеріально-технічної бази в 2008]

Інвестиційна програма, яка діє в НТУУ «КПІ», передбачає розширення матеріально-технічної бази університету за рахунок залучення зовнішніх інвестицій; вирішення соціальних питань, спрямованих на поліпшення житлових умов співробітників і студентів; удосконалення технічного рівня навчально-лаборатор

КПІ 110 років: пройдений шлях та кроки в майбутнє

Вельмишановні гості, викладачі, науковці, студенти, представники дипломатичного корпусу, дорогі колеги! Дозвольте привітати вас із стодесятиріччям Київського політехнічного інституту та з сімнадцятою річницею проголошення незалежності України.