Зі звіту проректора з адміністративно-господарської роботи П.В.Ковальова про роботу в 2016 році і основні завдання на 2017 рік

Головним завданням депар­таменту адміністративно-господарської роботи КПІ імені Ігоря Сікорського є утримання матеріально-технічної бази університету в належному експлуатаційному стані для створення необхідних умов навчальної та наукової діяльності для студентів і співробітників університету.

Загальна територія, відведена НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського" в постійне користування, становить 146 гектарів. На площі 111 гектарів розташовані 35 навчальних корпусів, 3 адміністративно-господарські корпуси (№№32, 33, 34), 20 гуртожитків, 6 житлових будинків. 35 гектарів займають 4 бази відпочинку (ОК "Маяк", СОТ "Політехнік", ТВ "Сосновий", ТТ "Глобус").

Загальна площа матеріально-технічної бази НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сі­корського" складає близько 550 тис. м2, у тому числі навчальних корпусів і об'єктів господарської діяльності – 408 тис. м2 та 146 тис. м2 студентських гуртожитків.

Облік спожитих енергоресурсів забезпечують 105 комер­ційних вузлів обліку електроенергії, 81 лічильник холодної води, 56 теплолічильників, що розташовані в 21-му тепловому пункті. Безперервну подачу електроенергії забезпечують 24 трансформаторні підстанції та одна розподільча підстанція, в яких встановлено 51 трансформатор напруги.

Розповім про підсумки роботи департаменту за такими напрямами: ремонтно-відновлювальні роботи, утримання матеріальної бази студентського містечка, комунальні послуги (споживання тепла, води, електричної енергії та природного газу), енергозбереження, отримання дозвільних документів.

Ремонтно-відновлювальні роботи

Загальний обсяг коштів, використаних у 2015 році на проведення ремонтно-відновлювальних робіт на об'єктах університету, склав 21,02 млн грн (у 2015 році – 15,9 млн грн), у тому числі капі­тальний ремонт – 5,06 млн грн.

Структура витрат на ремонтні роботи була наступною: загальнобудівельні роботи – 13,3 млн грн; санітарно-технічні роботи – 2 млн грн; електромонтажні роботи – 1,5 млн грн; благоустрій території – 3 млн грн; покрівельні роботи – 0,6 млн грн; зовнішні інженерні мережі – 0,7 млн грн.

Обсяги ремонтних робіт між виконавчими підрозділами у 2016 році розподілились таким чином: виробничо-експлуатаційний ком­бінат – 12 млн грн (у 2015 році – 8,18 млн грн); сторонні підрядні організації – 6,9 млн грн (у 2015 році – 6,26 млн грн), студентське містечко власними силами – 1,7 млн грн (у 2015 році – 1,16 млн грн), власними силами підрозділів – 0,4 млн грн (у 2015 році – 0,3 млн грн).

Вартість ремонтних робіт, проведених у навчальних корпусах університету, склала 10 млн грн, з яких 7 млн грн – централізований фонд, 3 млн грн – кошти підрозділів.

Серед підрозділів, що виконали частину ремонтних робіт за власні кошти, слід відзначити: ФІОТ, Центр фізичного виховання та спорту, ФСП, ІСЗЗІ, ФММ, ЦКМ.

Зважаючи на відсутність належного фінансування та дефіцит матеріалів, у 2016 році були виконані наступні першочергові роботи.

Відділ головного енергетика: монтажно-ремонтні роботи та поточні ремонти в навчальних корпусах університету, ремонт зовнішнього освітлення; аварійні ремонти кабельних мереж 10 кВ; вимірювання опору ізоляції та заземлення в гуртожитках та навчальних корпусах.

Відділ головного механіка: заміна зовнішнього водопровідного вводу в корпусах №№18, 22, 35 і Науково-технічній біб­ліотеці; внутрішнього водопроводу та каналізації в навчальному корпусі № 22, ремонт санвуз­лів трьох навчальних корпусів (№№18, 20, 31) та каналізації і опалення корпусу №31, ремонт системи опалення навчального корпусу №1, заміна каналізаційних, водопровідних мереж навчальних корпусів №№5 та 32 та опалення корпусу №32, плановий ремонт теплових вузлів та заміна запірної арматури з дефектами, заміна внутрішнього водопроводу (насосна), зовнішнього водопровідного вводу в навчальному корпусі №2 та труб теплопостачання на цокольному поверсі корпусу №2 та в корпусі №22. Виконано робіт на загальну суму 800 тис. грн.

Служба пожежної безпеки: приведено в працездатний стан систему автоматичної пожежної сигналізації у двох корпусах (№№ 18, 27) та на базі відпочинку СОТ "Політехнік", здійснено перевірку внутрішнього протипожежного водогону, придбано 24 вогнегасники і  470 перезаряд­жено, перевірено 15 вуличних пожежних гідрантів, виконано вимір опору ізоляції силової та освітлюваль­ної електричної мережі в гуртожитках, навчальних корпусах та структурних підрозділах навчального закладу.

Відділ технічного обслуговування та експлуатації ліф­тів: проведено експертне обстеження та ремонт дев'яти ліфтів у нав­чальних корпусах №№2, 5, 21, 22, НТБ, виконано капітальний ремонт ліфта в корпусі №22.

Утримання матеріальної бази студентського містечка

У студмістечку КПІ імені Ігоря Сікорського розташовано 20 студентських гуртожитків, у яких проживають близько 13 тисяч студентів.

Протягом 2016 року в студентському містечку було організовано і виконано комплекс заходів, спрямованих на покращення умов проживання студентів. Виконано  капітальні ремонти в шести гуртожитках (№№4, 17, 18, 19, 20, 21), проведено реконструкцію індивідуального теплопункту в гуртожитку № 15, виконано косметичні ремонти в 11-ти гуртожитках (№№ 3, 6, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22), проведено асфальтування вимощень і прилеглих територій шести гуртожитків (№№ 11, 12, 16, 17, 20, 21), встановлено системи відеоспостереження в шести гурто­житках (№№ 1, 4, 12, 15, 17, 20), частково замі­нено вікна на металопластикові у восьми гуртожитках (№№7, 8, 10, 15, 16, 18, 19, 21), виконано ремонтні роботи та запущено в експлуатацію ліфт  у гуртожитку №19, виконано роботи із заміни панелі управління ліфта гуртожитку №18, проведено заміну ліфта гуртожитку № 16.

Грошові надходження студентське містечко має за рахунок оплати студентами проживання в гуртожитках. Цього року вони склали 39849 тис. грн. Також у 2016 р. студ­міс­теч­ко отримало із загального фонду 300 тис.грн.

Витрати на утримання студмістечка в 2016 р. склали 59,4 млн грн. У тому числі: ремонтно-відновлювальні роботи – 8,4 млн грн; придбання м'якого та твердого інвентаря – 1,9 млн грн; комунальні витрати – 34,8 млн грн; загальногосподарчі та інші витрати – 6,7 млн грн, позабюджетний фонд заробітної плати і нарахування – 5,96 млн грн.

Витрати на комунальні послуги

Витрати на комунальні послуги складають значну частину бюджету нашого університету.

У 2016 році продовжувалось зростання тарифів на енергоносії. Ціна електроенергії зросла на 56,6% для гуртожитків і на 31,2% для навчальних корпусів; холодної води на 42,1%, теплової енергії на 117,2% для гуртожитків і зменшилась на 7,8% для навчальних корпусів.

Зростання тарифів призвело до того, що загальна вартість спожитих ресурсів у 2016 році збільшилася на 37,3% порівняно з минулим роком і склала 98,6 млн грн (у 2015 р. – 71,8 млн грн).

За 2016 рік університетом спожито:

 • теплової енергії – 51,9 млн Гкал, на суму 63,7 млн грн (у 2015 році 45,7 млн Гкал, на суму 44,8 млн грн);
 • електричної енергії – 16,9 млн кВт.год, на суму 22,9 млн грн (у 2015 році 16,7 млн кВт.год, на суму 17,2 млн грн);
 • води холодної – 1,14 млн м3, на суму 11,3 млн грн (у 2015 році 1,15 млн м3, на суму 9,4 млн грн.);
 • газу природного – 87 тис. м3, на суму 611,6 тис. грн (у 2015 році 88,6 тис. м3, на суму 501,5 тис. грн).

Динаміка витрат за спожиті енергоресурси університетом у 2014-2016 рр.

У 2016 р. порівняно з 2015 р. зросли обсяги споживання теплової енергії на 13,5%, електричної – на 1%. Водночас скоротилися обсяги споживання холодної води на 0,8% і природного газу на 1,8%.

Теплоспоживання. Витрати на оплату спожитої теплової енергії в 2016 р. склали 64,6 % від загальних витрат на комунальні послуги (у 2015 р. 62,3 %). Збільшення споживання теплової енергії порівняно з 2015 р. складає 5786 Гкал (без урахування житлових будинків). Основними споживачами теплової енергії є студмістечко – 45,9 % (43,6 % у 2015 році) і навчальні корпуси – 48 % (50,8 % у 2015 році).

Зростання обсягів споживання теплової енергії головним чином пов'язане зі зниженням середньої температури навколишнього середовища в опалювальний період 2016 року, порівняно з 2015 роком.

Електроспоживання. Витрати на оплату спожитої електричної енергії в 2016 році склали 23,3 % від загальних витрат на комунальні послуги, у 2015 р. – 23,9 %. Перевитрата електричної енергії  порівняно з минулим роком в університеті складає 284,1 тис. кВт.год (без урахування житлових будинків).

Основними споживачами елек­тричної енергії були студмістечко – 48,98% (49,99% у 2015 році), навчальні корпуси – 41,02% (41,6% у 2015 році).

Серед об'єктів, де спостерігалося найбільше зростання електроспоживання протягом 2016 року, є навчальні корпуси №№2, 24, 27, 30 та корпус №32 (центр студентського харчування), у якому перевитрата порівняно з 2015 роком становить 200,6 тис. кВт.год – 70,6% від загальної перевитрати університету.

Основними причинами збіль­шення електроспоживання є користування обігрівачами в опалювальний період, встановлення нового обладнання в ЦСХ університету та інших корпусах, а також зростання кількості кондиціонерів у корпусах.

Водоспоживання. Споживання холодної води в цілому по університету скоротилося на 0,8 %. Витрати на оплату спожитої холодної води в 2016 році склали 11,5% від загальних витрат на комунальні послуги (у 2015 році – 13,08 %).

Енергозбереження

У 2016 році в КПІ ім. Ігоря Сікорського продовжувалось встановлення енергозберігаючих вікон. Протягом 2016 року встановлено: у навчальних корпусах – 799,7 м2 вікон на суму 1,5 млн грн (у 2015 році – 1 331,6 м2 вікон на суму 2,8 млн грн), у гуртожитках – 685,6 м2 на суму 1, 2 млн грн (у 2015 році – 874,88 м2 на суму 1,7 млн грн).

У 2016 році продовжувалась заміна ламп розжарення на світлодіодні лампи та світильники, що почалась у 2014 році в рамках проекту "Розроблення та впровадження комплексної світлодіодної системи освітлення НТУУ "КПІ".

Для економії енергетичних ресурсів встановлено 51 теплову завісу в шести навчальних корпусах (№4 – 3 шт., №5 – 4 шт., №7 – 29 шт., №18 – 7 шт., №19 – 6 шт., №20 – 2 шт.).

Також встановлено регулятори температури в системах опалення в 11-ти навчальних корпусах (№№1, 4, 11, 12, 15-17, 19, 22, 23, 35).

В університеті також встановлено автоматизовану систему контролю та обліку електроенергії (АСКОЕ), головною перевагою якої є можливість контролю використання електроенергії в реальному часі, що дає можливість проведення оперативного ремонту в разі збою в роботі пристроїв обліку електроенергії. Систему встановлено в 9 теплопунктах, ведеться облік для 12 навчальних корпусів.

Потребує реконструкції існую­ча система опалення університету, оскільки вона має низку недоліків, зокрема низький коефіцієнт корисної дії, повільну циркуляцію теплоносія.

Пропонується впровадження системи опалення насосного типу, яка має такі переваги:

 • забезпечує рівномірний розподіл тепла по приміщенню;
 • заощаджує до 50% енерго­споживання за рахунок того, що насоси налаштовуються на потреби системи;
 • високий коефіцієнт корисної дії;
 • тривалий термін експлуатації.

Враховуючи постійне зростання тарифів на енергоресурси та щорічне зниження фінансування, пропонується здійснювати наступні заходи з енергозбереження:

 • встановити зарадіаторні екрани;
 • зняти декоративні решітки з радіаторів;
 • усунути перешкоди для теплонадходження від радіаторів опалення (столи, тумби та ін.);
 • відремонтувати вікна (заміна тріснутого скла, ремонт віконних рам) та утеплити їх (віконна рама, кватирки);
 • утеплити двері, встановити на вхідних дверях доводчики.

Також рекомендуємо вимикати всі електронні прилади після закін­чення робочого дня і світло, виходячи з кабінетів.

Отримання дозвільних документів

Відділом технічного обслуговування та експлуатації ліфтів отримано Дозвіл на експлуатацію та технічне обслуговування ліфтів НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорсь­кого" терміном дії до 2020 р. Відділом головного енергетика отримано Дозвіл на виконання випробувань електричного устаткування електромереж (на напругу до 10 кВ включно) терміном дії до 2019 р. Службою енергоменеджменту отримано Дозвіл на спеціальне водокористування, що виданий з терміном дії до 2019 р. Також у 2016 р. підписано Договір на спільне користування електричними мережами між нашим університетом та ПАТ "Ки­ївенерго", за яким останнє зобов'я­зане відшкодувати університету 332,5 тис. грн протягом 2017 р. Наголошу, що попередні 220 тис. грн  ПАТ"Київенерго" відшкодувало.

Основні завдання на 2017 рік

Будуть продовжені роботи з планового ремонту та модернізації будівель і споруд КПІ імені Ігоря Сікорського для підвищення їх енергоефективності та покращення експлуатаційних характеристик. Серед цих робіт – заміна кабельної лінії 10 кВ, заміна трансфор­матора в 1-му теплопункті, прокладка кабеля 0,4 кВ для семи навчальних корпусів, проведення ремонту опалення 10-ти навчальних корпусів (№№1, 2, 5, 7, 12, 20, 21, 23, 26, 31), заміна зовнішньої водопровідної мережі чотирьох навчальних корпусів (№№2, 19, 20, 21), заміна стояків каналізації, ремонт туалетів у двох корпусах (№№19, 22). заміна внутрішньої водопровідної мережі трьох корпусів (№№12, 18, 19), встановлення 5 пожежних гідрантів, капітальний ремонт електрощитової гуртожитку №13, реконструкція індивідуального теплопункту в гуртожитках №№ 8 та 22, закінчення ремонту покрівлі навчального корпусу №4, встановлення енергозберігаючих вікон у навчальних корпусах та гуртожитках та ін.

На завершення хочу висловити подяку працівникам департаменту та співробітникам університету за конструктивну роботу щодо утримання майнового комплексу університету в належному експлуатаційно-технічному стані.

Дата події