Підсумки виконання бюджету НТУУ «КПІ» за 2015 рік

Бюджет університету на 2015 рік, затверджений в сумі 935 млн грн, виконано на 102,7%, причому план надходжень загального фонду виконано на 100,0 %, а план надходжень спеціального фонду – на 114,7%.

Порівняно з 2014 роком бюджет збільшився на 99,7 млн грн, або на 11,6 %.

Позитивних змін зазнали соціальні виплати працівникам і студентам університету. Протягом 2015 року виплата заробітної плати здійснювалась регулярно, без затримок і в повній відповідності до Закону України " Про оплату праці " та положень Колективного договору.

Посадові оклади працівників установлювались на базі окладу І тарифного розряду, затвердженого Кабінетом Міністрів України, та Указу Президента України від 30.08.2004р. № 1023/2004. Мінімальний розмір заробітної плати в 2015 році зріс з 1218 грн на 1 січня до 1 378 грн на 1 вересня, або на 13,1%.

Розмір І тарифного розряду збільшився з 1 вересня на 18,8%, а з 1 грудня ще на 10,0%, у результаті чого з 852 грн на початок року він виріс до 1113,0 грн на кінець року, або на 30,6 %.

Відповідно до чинного законодавства, Положення про оплату праці, Положення про преміювання та Колективного договору крім посадових окладів, обов'язкових надбавок і доплат та надбавок і доплат стимулюючого характеру, працівникам університету було виплачено:

  • місячних і квартальних премій та премій до ювілейних дат – на суму 16 703,4 тис. грн;
  • щорічної грошової допомоги педагогічним працівникам – на суму 1186,6 тис. грн;
  • матеріальної допомоги за заявами – на суму 346,9 тис. грн;
  • надбавок до окладів викладачам-дослідникам – на суму 474,8 тис. грн;
  • допомоги працівникам усіх видів персоналу на оздоровлення – на суму 18 670,5 тис. грн;
  • зарплати, збереженої за мобілізованими працівниками – на суму 560,4 тис. грн;
  • компенсації за невикористану частину відпустки за 2014/2015 рік – на суму 5321,9 тис. грн;
  • премій переможцям за результатами моніторингу якості освіти – на суму 165,0 тис. грн.

На індексацію грошових доходів працівників було виплачено 4 647,2 тис. грн.

 Середньомісячна заробітна плата за 2015 рік становила 5 214,2 грн, або на 13,0 % більше, ніж відповідний показник за 2014 рік.

Крім того, відповідно до Колективного договору та Закону України " Про професійні спілки,їх права та гарантії діяльності "протягом року на підставі заявок профкому адміністрація виділила 340,0 тис. грн на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу серед працівників університету.

У соціальному забезпеченні студентів, аспірантів та докторантів теж відбулись зміни, а саме: з 1 вересня 2015 року було збільшено на 13,0% розмір мінімальної академічної стипендії студентів та аспірантів, а стипендія докторантів збільшилась відповідно до змін заробітної плати.

 Середньорічна чисельність студентів-стипендіатів склала 68,8% загального контингенту бюджетних студентів. Річний стипендіальний фонд за 2015 рік у сумі 157 774,1 тис. грн був використаний на 100,0%, у тому числі фонд соціальної допомоги студентам склав 12 248,8 тис. грн, або 9,95 % стипендіального фонду студентів.

На індексацію стипендії відповідно до офіційних індексів приросту споживчих цін було виплачено 5 182,2 тис. грн. Крім того, за рахунок інших джерел та фондів було додатково виплачено стипендії на суму 1 254,4 тис. грн.

При здійсненні господарської діяльності особлива увага постійно приділялась скороченню обсягів споживання енергоносіїв та інших комунальних послуг, але через зростання тарифів майже на 50,0 % сума витрат на оплату комунальних послуг порівняно з минулим роком збільшилась.

Результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік свідчать про постійне вдосконалення мережі платних послуг у освітній, науковій сферах, у міжнародному співробітництві, соціальній сфері, поліграфічних та інших послугах.

Вчена рада університету своїм рішенням від 14.03.2016 р. визнала бюджет НТУУ " КПІ " 2015 року виконаним.

Л.Г. Субботіна, начальник ДЕФ