Департамент перспективного розвитку координує реалізацію "Стратегії розвитку НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського" на період 2012–2020 роки", а також вирішує завдання з розвитку та управління за низкою напрямів.

Охарактеризую основні результати роботи департаменту у 2016 р. за напрямами  та завдання на 2017 рік.

1. Координація робіт, спрямованих на практичну реалізацію "Стратегії розвитку НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського" на період 2012–2020 роки".

Виконання Стратегії розвитку та плану дій є завданням усього трудового колективу нашого університету. Рішенням конференцій трудового колективу університету у 2016 році хід виконання Стратегії розвитку було визнано позитивним. Це свідчить про високий рівень організації системи управління університетом.

2. Розвиток інформатизації управлінської діяльності. Забезпечення відкритості інформації та супроводження веб-порталу університету, захист інформації та кібернетична безпека.

Інформаційно-комунікаційна система університету є масштабним інформаційно-комунікаційним середовищем. Комп'ютерний парк університету налічує 5500  інтегрованих у мережу одиниць техніки, 30 системоутворюючих серверів науково-технічного об'єднання КПІ-Телеком, 130 серверів кафедр; у студентському містечку до мережі інтегровано понад 12000 комп'ютерів.

Протягом 2016 р. департамент виконав такі роботи:

 • продовжено впровадження підсистеми оплати проживання в гуртожитках через платіжні термінали (2015 рік – 98 тисяч операцій, 2016 рік – 99 тисяч операцій) та розроблено систему он-лайн оплати через різні платіжні системи;
 • продовжено процедуру інтеграції автоматизованої системи (АС) "Деканат" у навчальний процес університету та інтеграція з системою е-кампус;
 • продовжено впровадження автоматизованої системи бухгалтерського обліку в департаменті економіки і фінансів та підрозділах університету;
 • продовжено вдосконалення інформатизаційного супроводу документів про вищу освіту, зокрема запроваджено новий технічний опис документів про вищу освіту та додатків до них; автоматизовано процес створення та друку додатків; виготовлено та видано близько 8000 комплектів документів про вищу освіту (бакалавр, спеціаліст, магістр);
 • продовжено інформаційне супроводження виготовлення студентських квитків: своєчасно були забезпечені студентськими квитками майже 7000 студентів (1-й курс – до дня першокурсника, 5-й курс та студенти-контрактники 1-го курсу – до 28 вересня);
 • сплановано процедуру виготовлення посвідчення співробітника університету у формі пластикової картки з інтегрованим чипом, що виконуватиме роль посвідчення особи, читацького квитка, безконтактної перепустки до корпусів.

Результати відкритості інформації веб-ресурсів університету є такими:

 • за результатами світового рейтингу Webometrics наш університет посідає 2-ге місце серед ВНЗ України;
 • сайт КПІ ім. Ігоря Сікорського єдиний серед сайтів ВНЗ України увійшов до ТОП-500 міжнародного рейтингу найпопулярніших інтернет-ресурсів України;
 • на поточний час за рейтингом цитованості Google Scholar університет займає 1-ше місце серед ВНЗ України.

Розроблено комплекс заходів з реагування на зміни показників світового рейтингу Webometrics, а саме:

 • активізовано роботу з присутності наукових видань та матеріалів конференцій на базі сучасних інструментів, таких як OJS, OCS та інших;
 • уперше оформлено передплату на наукові бази даних Scopus та Web of Science;
 • уперше впроваджено рейтинг науковців університету за даними системи Google Scholar (близько 1500 науковців);
 • суттєво активізувалась співпраця Науково-технічної бібліотеки університету з кафедрами та науковцями університету;
 • удосконалено систему моніторингу веб-ресурсів: постійний моніторинг 300 веб-сайтів з оприлюдненням на сайті http://webometr.kpi.ua/;
 • регулярно проводились навчання та консультації 130 співробітників, які супроводжують веб-ресурси підрозділів;
 • Методичною радою ухвалені пропозиції щодо підвищення мотивації науково-педагогічних працівників, відповідальних за супроводження веб-ресурсів і підвищення вебометричних показників сайту підрозділу;

– розроблено та вперше проведено на базі Інституту післядипломної освіти новий курс підвищення кваліфікації з пошукової оптимізації сайтів та їх просування за вебометричними показниками. Курс складав 25 занять, які відвідали 20 слухачів.

Створено та впроваджено віртуальний тур по університету (http://3d.kpi.ua/), який складається більше ніж із 120 панорам.

У співпраці з Науково-дослідним центром "ТЕЗІС", Фізико-технічним інститутом та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації продовжувалися роботи з підвищення рівня захисту інформації та кібернетичної безпеки:

 • виконувалися роботи із супроводження комплексних систем захисту інформації 6 автоматизованих систем обробки інформації та персональних даних (АС відділу кадрів, е-кампус, портал університету, АСУ "Деканат", АС "Абітурієнт" та АС "Студмістечко");
 • на регулярній основі проводились навчання та консультації 60 співробітників університету, які призначені відповідальними за захист інформації та персональних даних у підрозділах;
 • продовжувалися роботи з розробки та оновлення розпорядчих документів системи захисту інформації;
 • надано практичну допомогу 35 підрозділам університету у відновленні сайтів після вірусних та кібернетичних атак, програмних збоїв.

Серед проблем інформатизації можна визначити недостатній рівень її інтегрованості та структурованості, обмежену кількість сучасних дистанційних та он-лайн сервісів, низький рівень захисту інформації та кібернетичної безпеки, застарілість інфраструктури обладнання та програмного забезпечення, недостатній рівень відкритості інформації на веб-ресурсах, недостатній ступінь наповнення та використання веб-ресурсів, низький рівень мотивації співробітників підрозділів та кафедр університету за наповнення та використання веб-ресурсів та автоматизованих систем у навчальному процесі.

Останнім часом активізувалися спроби подолання систем захисту інформації та їх компрометації з боку зловмисників (зовнішніх та внутрішніх). Так, портал університету атакується в середньому 10 разів на місяць, що зобов'язує підсилити роботи із захисту інформації.

У 2017 р. буде продовжено вдосконалення відкритого інформаційного середовища з вирішення завдань освіти, науки та управління університетом. Планується впровадження сучасного програмного забезпечення для організації нових перспективних форм навчання; розвиток е-освіти (е-кампус, мультимедійні лекції, дистанційна освіта, е-навчальні плани, е-розклади та ін.) та е-науки (дистанційні наукові сервіси та онлайн експерименти, е-бібліотека, наукові е-видання та е-конференції, патентне та науко-метричне супроводження праць науковців та ін.); створення інтегрованого середовища управління університетом (е-планування, е-документообіг, е-відділ кадрів, е-бухгалтерія, е-аналітика та ін.), е-платіжні сервіси.

3. Розвиток майнового комплексу, оптимізація використання площ університету та надання їх в оренду.

Загальна площа майнового комплексу університету за минулий рік не змінилась і складає 535,5 тис. кв. м, у тому числі 35 навчальних корпусів і 21 гуртожиток. Крім того, на балансі в університеті 6 житлових будинків і 4 бази відпочинку. Частина корпусів та споруд є пам'ятниками архітектури й історії.

Загальна територія, відведена університету в постійне користування, складає 112 гектарів, у тому числі бази відпочинку – 35 гектарів. Площа навчальних корпусів складає 351,8 тис. кв. м, з них 117 тис. кв. м – навчальна діяльність, 5,5 тис. кв. м – наукова діяльність. У 2016 році було переведено в навчальний фонд 96,1 кв. м.

Як і в минулі роки, частина площ університету здається в оренду. Зараз університет здає в оренду 5,346 тис. кв. м та одержав за 2016 рік 3,95 млн гривень. Площі здаються переважно для надання соціально-побутових послуг.

4.Організація виконання інвестиційних проектів розвитку.

Виконується інвестиційний проект з ТОВ "Стандарт Девелопмент" з будівництва студентського гуртожитку (вул. Виборзька). Інвестор паралельно будує житловий комплекс "Кампус" (вул. Польова, 38) та спрямовує кошти на будівництво гуртожитку.

Не виконуються інвестиційні проекти з будівництва на майданчику поряд з навчальним корпусом ІТС (ТОВ "ТОР") та з будівництва на майданчику поряд з навчальним корпусом ФАКС (ТОВ "Аксон Інвест"). Інвестиційна комісія займається пошуком альтернативних інвесторів. Продовжується робота з пошуку фінансування будівництва навчально-лабораторного корпусу по вул. Борщагівська, 100.

Протягом 2016 року інвестиційна комісія університету працювала над просуванням інвестиційного проекту з побудови автономної університетської теплогенеруючої станції. Основною проблемою є значна вартість проекту, що не дозволило його реалізувати ТОВ "Технології природи" в 2016 році. Зацікавленість в реалізації проекту вже виявили ТОВ "Стандарт-Енерджі" та ТОВ "Градобуд". Головна мета – реалізація проекту до початку опалювального сезону 2017 року.

У 2016 році місцевою владою міста Українка запропоновано інвестиційний проект з будівництва сучасного оздоровчого комплексу поряд з селом Гребені на березі Дніпра (Київська область, 20 км від міста Українка) на заміну існуючого студентського військово-спортивного табору "Сосновий". Цей проект після обговорення громадськими організаціями університету має бути затвердженим Конференцією трудового колективу.

5. Організація виконання програми "Майбутнє України" у співпраці з МАН, ліцеями та школами, організація конкурсів науково-технічної творчості для молоді та профорієнтаційної роботи.

У 2016 році департамент перспективного розвитку у співпраці з Науковим парком, Стартап школою, іншими департаментами та структурними підрозділами університету був співорганізатором та координатором V Фестивалю інноваційних проектів "Sikorsky Challenge". У рамках фестивалю паралельно проводилися: конкурс стартапів, Всеукраїнський конкурс науково-технічної творчості учнів "Intel-Техно Україна 2016–2017", Всеукраїнська виставка-конкурс молодіжних інноваційних проектів "Майбутнє України".

До участі у фіналі конкурсу стартапів було відібрано 61 проект, переможцями визнано 34. Автори найкращих проектів підписали Меморандум про співпрацю з 11 потенційними інвесторами. У конкурсі "Intel-Техно Україна 2016–2017" 240 старшокласників з Києва та 21 області змагалися за право представляти Україну у Всесвітньому фіналі конкурсу Intel ISEF, який відбудеться у травні 2017 року у м. Лос-Анджелес (Каліфорнія, США). До суперфіналу потрапили 10 проектів. Переможців буде визначено в лютому 2017 року.

Фіналісти минулорічного конкурсу "Intel-Техно Україна" вибороли у травні 2016 року в конкурсі Intel ISEF (м.Фінікс, Аризона, США) дві бронзові медалі та спеціальний приз. Так, Чан Фіонг Ань отримала 3-тє місце в категорії "Математика" та Спеціальну нагороду Американського математичного товариства (2-ге місце), Олександр Бузін зайняв 3-тє місце в категорії "Комп'ютерні науки".

На виставці молодіжних інноваційних проектів "Майбутнє України" було представлено 25 проектів школярів – учнів-членів МАН.

У квітні 2016 року департамент став співорганізатором конкурсу "Всеукраїнський юнацький водний приз" – національного етапу Міжнародного конкурсу "Stockholm Junior Water Price", який традиційно проводиться на базі хіміко-технологічного факультету.

Співпраця з МАН відзначилася у 2016 році багатьма спільними заходами. В аудиторіях університету відбулися захисти науково-дослідницьких робіт учнів 8-11 класів у відділеннях хімії та біології, технічних наук на ІІ (міському) етапі конкурсу МАН. Керівниками учнівських робіт, членами журі стали близько 140 співробітників з 11 факультетів/інститутів КПІ ім. Ігоря Сікорського та Державного політехнічного музею. 12 студентів-першокурсників КПІ ім. Ігоря Сікорського – переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів і Всеукраїнського конкурсу-захисту МАН – протягом 2016/2017 навчального року отримуватимуть щомісячно стипендію Президента України в розмірі 1243 грн (з 1 січня 2017 р. – 2200 грн).

Протягом року спільно з департаментом навчальної роботи, Інститутом моніторингу якості освіти, Приймальною комісією, інститутами/факультетами університету організовано 5 загально-університетських Днів відкритих дверей, з них один – виїзний (м. Українка). Організовано понад 20 екскурсій до музею, бібліотеки, навчальних аудиторій та лабораторій університету для школярів України.

Основні завдання з виконання програми "Майбутнє України" та профорієнтаційної роботи:

 • активізувати профорієнтаційну роботу з середніми навчальними закладами шляхом проведення виїзних Днів відкритих дверей КПІ ім. Ігоря Сікорського;
 • організувати роботу літньої профільної зміни та/або майданчика для школярів із залученням до роботи з учнями студентів та викладачів університету.

6. Організація співпраці та координація робіт громадських студентських організацій.

З 2013 року плідно працює Координаційна рада по роботі зі студентськими організаціями КПІ ім. Ігоря Сікорського. На засіданнях ради розглядаються актуальні питання організації діяльності студентських організацій, конкретні проекти та ініціативи. На поточний час радою обговорюється зміст проекту студентського розділу Колективної угоди, що буде розглядатися та прийматися на конференції трудового колективу у цьому році.

Департамент перспективного розвитку координує роботу студентських низових ініціатив. За минулий рік такими ініціативами, як студентський простір "Belka", зал зі скелелазання "КПІскеля", студентське телебачення "КПІ ТВ", суспільна платформа "Колізей" та арт-простір "Вежа" було залучено на розвиток проектів близько 1 млн гривень спонсорських та грантових коштів.

7. Організація взаємодії та інтеграції діяльності університету з підрозділами військової та спеціалізованої освіти.

Одним з важливих напрямів роботи департаменту у 2016 році було визначено розвиток, підсилення взаємодії та поглиблення інтеграції між університетом та його підрозділами з ІСЗЗІ та кафедрою військової підготовки.

У 2016 році кафедрою військової підготовки були проведені наступні заходи:

 • закуплені технічні засоби навчання на загальну суму 108 тис. грн;
 • отримана та введена в експлуатацію навчальна зенітна установка ЗУ-23;
 • отриманий та введений в експлуатацію електронний тир;
 • видані чотири методичні посібники загальною кількістю 150 примірників;
 • відкриті три нові спеціальності: експлуатація та ремонт безпілотних літаків-розвідників; бойове застосування аеромобільних (повітряно-десантних), гірсько-піхотних і морської піхоти з'єднань, військових частин, підрозділів; бойове застосування з'єднань, військових частин і підрозділів спеціального призначення Військово-Морських сил Збройних сил України.

8. Організація роботи відділу охорони праці.

Питання охорони праці в університеті у 2016 р. році вирішувались за трьома головними напрямами:

 • здійснення заходів, що визначені чинними нормативно-правовими актами;
 • пошук інноваційних підходів, що сприяють вирішенню питань з охорони праці в університеті;
 • проведення профілактично-попереджувальної роботи та надання методичної допомоги структурним підрозділам у вирішенні питань охорони праці.

Необхідно відзначити плідну взаємодію між відділом охорони праці, профспілковим комітетом університету та комісією профкому з питань охорони праці, на засіданнях яких постійно розглядаються та вирішуються питання охорони праці.

За підсумками Всеукраїнського громадського огляду-конкурсу стану умов охорони праці у вищих навчальних закладах МОН України КПІ ім. Ігоря Сікорського визнано переможцем та нагороджено Дипломом 1-го ступеня.

Перспективні напрями роботи на 2017 рік:

 • організувати та провести навчання та перевірку знань з питань охорони праці співробітників університету в першому півріччі 2017 року відповідно до трирічного циклу навчання за новітньою методикою МОН України;
 • провести навчання та перевірку знань з питань безпеки життєдіяльності для керівництва університету і співробітників структурних підрозділів;
 • провести спеціальне навчання для працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою;
 • провести тематичні заходи з питань охорони праці в структурних підрозділах університету.

9. Розвиток соціальної сфери

За час оздоровчого сезону на базах відпочинку оздоровилось більше 2 тисяч викладачів і студентів університету. Кількість відвідувачів баз відпочинку в режимі роботи "база вихідного дня" склала 1453 особи. Вартість оздоровлення у 2016 році була одною з найнижчих серед ВНЗ України. Удосконалено систему моніторингу та фінансової звітності баз відпочинку. Під час оздоровчої кампанії для студентів було впроваджено електронну реєстрацію, що дозволило організувати продаж путівок швидко та без черг. Реклама в мережі Інтернет (сайт – relax.kpi.ua, який за 2016 рік відвідало більше 43 тисяч відвідувачів) надала можливість запрошувати на вільні місця сторонніх осіб, що надало додатковий прибуток для розвитку оздоровчих підрозділів.

Проведено комплекс ремонтних робіт та модернізації обладнання їдальні корпусу №7, буфетів корпусів №27 та №22. Частково оновлено обладнання їдалень на базах відпочинку.

У 2017 році планується подальша модернізація оздоровчих підрозділів, Центру студентського харчування, Центру фізичного виховання та спорту.

Зокрема, заплановано покращити використання баз відпочинку за рахунок їх популяризації, розширення асортименту та підвищення рівня обслуговування в закладах харчування, популяризацію здорового та повноцінного харчування серед студентів та працівників, розширення сфери послуг Центру студентського харчування, популяризацію фізичної культури та спорту серед студентів та працівників для формування здорового способу життя та зміцнення спортивного іміджу університету, розвиток нових та підтримку традиційних видів спорту із залученням спонсорських коштів.

Основна мета нашого департаменту – робота на перспективу університету. Ми повинні зосередитись на втіленні проектів розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорського та пошуку нових ідей, що наблизить наш університет до світових стандартів. Для досягнення мети розраховуємо на співпрацю з усіма департаментами, інститутами та факультетами. Насамкінець хочу висловити вдячність моїм колегам – співробітникам департаменту перспективного розвитку – за плідну роботу. Адже, попри певні складнощі, університет упевнено крокує в майбутнє, і разом ми цілком спроможні досягти цілей, визначених Стратегією розвитку.