Цьогорічний прийом студентів суттєво відрізнявся від прийому минулих років. По-перше, у цьому році замість фіксованих обсягів держзамовлення для вступників на освітній рівень "бакалавр" на базі повної загальної середньої освіти було встановлено максимальні обсяги держзамовлення за спеціальностями. По-друге, у цьому році вперше набирали абітурієнтів за новим переліком спеціальностей. Їх стало 41, тоді як попередні п'ять років було 121. Щоправда, спеціалізацій було понад 150. По-третє, МОН встановило єдиний конкурс і визначило єдиний прохідний бал для вступу на спеціальності по всій державі. По-четверте, у цьому році абітурієнти могли подавати 15 заяв на п'ять спеціальностей. Внаслідок цього конкурс за заявами до нашого університету склав 15,4, тоді як у 2012–2014 рр. був 7–8.

У цьому році на 1-й курс зараховано 3743 особи (3206 – бюджетна форма навчання, 537 – контрактники). Це приблизно стільки ж, як у минулому році (3315 і 528 відповідно), але набагато менше, ніж у 2012–2014 рр., коли на перший курс вступало більше 4000 абітурієнтів. 32,4 % зарахованих – випускники системи доуніверситетської підготовки (СДП). Це абітурієнти, які свідомо обрали наш університет майже за рік до вступу, кілька місяців додатково навчалися. Вони зацікавлені у здобутті вищої освіти саме в КПІ, і добре підготовлені. На жаль, не всі факультети використовують СДП належним чином для пошуку "свого" абітурієнта: якщо серед першокурсників ФПМ і ІПСА відповідно 121 і 144 – випускники СДП (на ФІОТ навіть 246), то є факультети, куди вступили менше десяти слухачів СДП (діаграма 1).

Найбільший конкурс за поданими заявами на місця державного замовлення був на такі спеціальності: "Право" – 109 заяв на місце, "Журналістика" – 91,9, "Філологія" – 80,6, "Маркетинг" – 51,9, "Економіка" – 46,5, "Соціологія" – 37,6. Це відповідає загальній тенденції по Україні: молодь вибирає саме такі – "модні" в останні десятиліття сфери майбутньої діяльності.

Серед технічних спеціальностей найбільший конкурс за поданими заявами на місця державного замовлення був на такі спеціальності: "Інженерія програмного забезпечення" – 28,3, "Кібербезпека" – 21,3, "Комп'ютерна інженерія – 17,2, "Біотехнології та біоінженерія" – 17,0, "Біомедична інженерія" – 16,8. Якщо перші три позиції посіли спеціальності, що традиційно користуються попитом, то дві наступні – відносно нові для КПІ. Можна зробити висновок, що прийняте свого часу рішення про створення відповідних факультетів, пов'язаних з біотехнологією і медициною, було правильним.

Найменший конкурс, на жаль, був на спеціальності, що є базовими для нашої країни – "Енергетичне машинобудування" (3,69), "Галузеве машинобудування" (3,65), "Екологія" (3,1). До того ж такі спеціальності абітурієнти часто зазначали як найменш пріоритетні. Наслідком став недобір на такі спеціальності. Водночас ці галузі сьогодні є дуже важливими для України, і те, що вони не користуються попитом, є проблемою, яку слід вирішувати не лише на рівні університету, а й держави.

У цьому році був єдиний конкурс по країні за спеціальностями, і прохідний бал визначався МОН залежно від конкурсної ситуації на певні спеціальності по всій країні. Найвищі прохідні бали (171,4 – 158,8) встановлено для таких десяти спеціальностей (з тих, за якими відбувається підготовка в нашому університеті): "Германські мови та літератури", "Соціологія", "Біотехнології та біоінженерія", "Право", "Романські мови та літератури", "Маркетинг", "Менеджмент", "Інженерія програмного забезпечення", "Економіка", "Біомедична інженерія". Як бачимо, серед них – лише три технічні.

Наш університет не погнався за кількістю абітурієнтів: для одного з профільних предметів було встановлено мінімальний бал для участі у конкурсному відборі 140, а також залишили обов'язковим конкурсним предметом фізику. Інші університети часто ставили умови: "фізика або іноземна мова", "фізика або іноземна мова, або історія". Незважаючи на це, наш університет посів сьоме місце серед 150 вишів України за рівнем виконання держзамовлення.

За набором студентів-контрактників лідирують ФСП, ФІОТ, ФЛ (діаграма 2).

У цьому році, порівняно з минулим, суттєво зросла кількість студентів, прийнятих до магістратури – з 1237 до 1897. Це сталося завдяки зростанню держзамовлення. Цьогоріч востаннє здійснено прийом на освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст" – 1169 осіб. У наступному році прийом буде лише до магістратури. Слід зазначити, що цього року 14% магістрів – бакалаври з інших університетів.

Загальні підсумки прийому представлено в таблиці.

Результати вступної кампанії мають стати предметом детального аналізу в навчальних підрозділах університету, за результатами якого директори інститутів, декани факультетів, завідувачі кафедр мають розробити пропозиції для забезпечення контингенту студентів, включаючи оптимізацію спеціалізацій і структури підрозділів. З метою забезпечення якості і кількості абітурієнтів всі факультети, інститути і кафедри мають долучатися до профорієнтаційної роботи в середніх навчальних закладах усіх типів і регіонів. Слід розширити систему доуніверситетської підготовки, включивши до неї всі факультети і інститути. Необхідно посилити співпрацю з Малою академією наук за Програмою "Майбутнє України", активізувати організацію та проведення олімпіад, виставок, творчих конкурсів серед школярів, брати участь у створенні центрів науково-технічної молоді. Крім того, необхідно розробити пропозиції до правил прийому до університету у 2017 році і рекомендації з організації освітнього процесу в університеті, зокрема щодо можливостей навчання за освітніми програмами.

За матеріалами доповіді першого проректора Ю.І. Якименка на засіданні Вченої ради НТУУ “КПІ ім. Ігоря Сікорського” 05.09.2016 р.