Наполеглива праця – запорука успіху. Підготовка висококваліфікованих фахівців 2008

КПІ - 2009. Показники успішності студентів університету

Завдання підготовки висококваліфікованих фахівців для країни стає все більш актуальним і вимагає узгодженості дій усіх ланок та підрозділів, що задіяні в організації навчального процесу.Забезпечення високої якості освіти – головне завдання університету [2009]

КПІ - 2009. Показники працевлаштування випускників 2009

Головним завданням університету, інститутів, факультетів та кафедр є забезпечення високої якості підготовки випускників на основі покращення контингенту студентів, якісного складу викладацьких кадрів, впровадження нових методів і технологій навчання, підсилення фундаментальної та практичної підгоДжерело унікальної інформації. Перший звіт КПІ (1899 р.)

1898-1899. Перше приміщення КПІ

У відділі історичних раритетів науково-технічної бібліотеки НТУУ “КПІ” зберігається чимало рідкісних видань, книжок, звітів, альбомів тощо. Увагу привернула невеличка за обсягом книжка “Отчет о состоянии Киевскага Политехническага Института императора Александра ІІ за 1899г. ”.Розбудова міжнародної діяльності дослідницького університету [2008]

Розбудова міжнародної діяльності дослідницького університету

У моделі дослідницького університету міжнародна діяльність виступає природним компонентом усіх напрямів та робить внесок до бюджету університету. Нині в НТУУ “КПІ” діє 10-річна Програма розбудови міжнародної діяльності університету як дослідницького на період до 2017 року.Прийом – 2008: підсумки і перспективи

Кампус КПІ. 1 корпус університету навесні (крокуси)

Учорашні абітурієнти, а нині першокурсники уже влилися в багатотисячний колектив НТУУ “КПІ”: познайомилися з викладачами і потоваришували з колегами, вже вміють орієнтуватися в корпусах і на території університету, вчаться конспектувати лекції, розбиратися в навчальних дисциплінах і навіть правильно відповідати на контрольні запитання, іногородні не раз добрим словом згадали рідних і їхню гуманітарну допомогу, найдопитлівиші вже розвідали, де і які працюють спортивні секції й самодіяльні мистецькі колективи, одним словом – молоде поповнення починає відчувати певну гордість: “Я – студент КПІ”.Розбудова наукових та інноваційних засад дослідницького університету [2008]

В умовах загальносвітової кризи, яка стала особливо відчутною наприкінці року, Україна не змогла протиставити їй вагомі власні рішення, спрямовані на захист своєї економіки і соціального розвитку країни.Інвестиційний розвиток КПІ [департамент АГО та розвитку матеріально-технічної бази в 2008]

Кампус. Проект гуртожитку вул. Виборзька.

Інвестиційна програма, яка діє в НТУУ «КПІ», передбачає розширення матеріально-технічної бази університету за рахунок залучення зовнішніх інвестицій; вирішення соціальних питань, спрямованих на поліпшення житлових умов співробітників і студентів; удосконалення технічного рівня навчально-лабораторКПІ 110 років: пройдений шлях та кроки в майбутнє

2008.08.28 Виступ Згуровського М.З. з нагоди 110-річчя КПІ

Вельмишановні гості, викладачі, науковці, студенти, представники дипломатичного корпусу, дорогі колеги! Дозвольте привітати вас із стодесятиріччям Київського політехнічного інституту та з сімнадцятою річницею проголошення незалежності України.Міжнародна складова дослідницького університету у 2007 році

Міжнародне співробітництво – невід’ємна складова діяльності НТУУ “КПІ”.Господарська діяльність КПІ 2007: підсумки та перспективи

Кампус КПІ, 4 корпус, пам'ятник Менделеєву

Для забезпечення нормальних умов для навчальної, наукової діяльності НТУУ «КПІ» і створення належних соціальних умов для студентів і співробітників потрібно, зокрема, підтримувати в належному експлуатаційному стані й постійно розвивати матеріально-технічну базу університету.

Сторінки

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій