Робота з охорони праці у 2015 році

Головною метою діяльності відділу охорони праці НТУУ "КПІ" є та залишається впровадження європейських норм, стандартів і цінностей в питаннях охорони праці, реалізація конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я.

Основними напрямами роботи відділу у 2015 р. були наступні:

  • здійснення заходів, визначених чинними нормативно-правовими актами;
  • пошук інноваційних підходів, які сприяють вирішенню питань з охорони праці;
  • надання методичної допомоги структурним підрозділам у вирішенні питань охорони праці;
  • удосконалення функціонування системи управління охороною праці;
  • співпраця із структурними підрозділами у питаннях профілактики травматизму;
  • формування превентивної культури охорони праці та зниження ймовірності нещасних випадків у виробничій та невиробничій сферах.

Ці напрями передбачають навчання і перевірку знань з охорони праці, створення сучасної нормативної бази, проведення атестації робочих місць за умовами праці, фінансування заходів з охорони праці, всі види інструктажів, взаємодію відділу охорони праці з профкомом університету та структурними підрозділами.

Завдяки цілеспрямованій діяльності структурних підрозділів, травматизм у невиробничій сфері зменшився майже на 50%.

В університеті пройшов огляд-конкурс стану умов і охорони праці. Метою конкурсу було підвищення уваги керівників та профспілкових організацій до питань безпеки життєдіяльності та охорони праці. Переможці конкурсу були нагороджені грамотами керівництва університету. Нагородження відбулося в кабінеті охорони праці університету за участю заступника голови профкому НТУУ "КПІ" В.О. Корсакова (на фото зліва).

Суттєво сприяла покращенню стану охорони праці атестація робочих місць за участю фахівців Інституту медицини та праці МОЗ України. За результатами атестації 154 працівники отримали право на пільги відповідно до чинного законодавства.

У структурних підрозділах проводилися тематичні заходи з питань роз'яснення чинних положень законодавства з охорони праці, Постанов КМУ, профілактики травматизму у виробничій сфері та у побуті, надання постраждалим домедичної допомоги, правил поведінки у разі виникнення надзвичайної ситуації та ін. У проведенні таких заходів брали участь не лише працівники відділу охорони праці, але й викладачі ФСП та ФБМІ.

Відділ охорони праці НТУУ "КПІ" спільно з керівництвом ФСП створив кабінет психологічного консультування, який розміщено в кабінеті охорони праці НТУУ "КПІ" (навч. корпус 18, каб.227), і в якому викладачі кафедри психології та педагогіки надають допомогу співробітникам і студентам університету.

28 квітня 2015 року, у Всесвітній день охорони праці, на засіданні профкому відділ охорони праці звітував про виконання розділу ІІІ "Охорона праці і здоров'я" Колективного договору НТУУ "КПІ".

З метою вивчення передового досвіду відповідальні особи з охорони праці структурних підрозділів ознайомилися з системами управління охороною праці у ПАТ "Оболонь" та АТ "Імперіал Тобакко Продакшн Україна". За результатами відвідувань підприємств фахівцями відділу охорони праці вивчається питання щодо можливості застосування в університеті європейської моделі міжнародної системи управління ризиками.

Працівники відділу у 2015 р. систематично вирішували питання навчання працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою, реєстрації інструкцій з охорони праці по професіях та видах робіт, проведення всіх видів інструктажів, взаємодії з РДА Солом'янського району м. Києва, співпрацювали з редакціями журналу "Охорона праці" та газети "Київський політехнік".

З метою вдосконалення роботи з охорони праці на 2016 рік, зокрема, заплановано:

  • вивчення європейського досвіду впровадження системи управління охороною праці на вітчизняних підприємствах та можливості застосування в НТУУ "КПІ" європейської моделі міжнародної системи управління ризиками;
  • проведення тематичних заходів з питань безпеки життєдіяльності з колективами працівників підрозділів університету;
  • видання "Методичних рекомендацій з питань безпеки життєдіяльності для студентів під час літнього відпочинку" спільно з викладачами факультету біомедичної інженерії.

Інф. відділу охорони праці НТУУ "КПІ"