Звітні доповіді

Господарська діяльність КПІ 2007: підсумки та перспективи

Для забезпечення нормальних умов для навчальної, наукової діяльності НТУУ «КПІ» і створення належних соціальних умов для студентів і співробітників потрібно, зокрема, підтримувати в належному експлуатаційному стані й постійно розвивати матеріально-технічну базу університету.

Нас стало більше на 4343. Підсумки прийому студентів на 1-й курс 2007/2008 навчального року

Протягом останніх років план набору до університету на денну форму навчання змінювався за рахунок диференціювання спектру напрямів підготовки, спеціальностей і структурних особливостей.

Відпочинок – 2007 у профкомі співробітників

Розмова з головою профкому співробітників університету В.І.Молчановим про літній відпочинок розпочалася традиційно. “Профспілковий комітет НТУУ “КПІ” приділяє постійну увагу питанням відпочинку й оздоровлення співробітників університету та членів їх сімей, – повідомив Віталій Іванович.

Наш девіз – бути першими

Шановні колеги, шановні гості наших зборів! Через декілька днів університет вступає в ювілейний, уже сто десятий навчальний рік, шістнадцять з яких він працює і розвивається в незалежній Україні.

Якість підготовки – головний пріоритет [2006]

НТУУ “КПІ” – визнаний лідер вітчизняної технічної освіти. Про це свідчать і результати незалежного опитування, і його знаність у світі, і позитивні відгуки роботодавців, і популярність серед абітурієнтів. Щоб залишатися флагманом українського освітнього простору і впевнено тримати курс на євроінтеграцію в рамках Болонського процесу, потрібно оперативно реагувати на виклики ринку та запити економіки.

Г.Б. Варламов: “Допомагаємо студентам розкрити і реалізувати свої здібності”

Діяльність департаменту навчально-виховної роботи (ДНВР) спрямована на забезпечення успішного навчання студентів, їх мобільності, організації дозвілля, дотримання ними правил внутрішнього розпорядку університету, підтримку та розвиток студентських ініціатив.

Київська політехніка: міжнародний аспект [2006]

Цьогорічна звітна доповідь проректора з міжнародної діяльності члена-кореспондента НАН України, професора С.І.Сидоренка про результати міжнародної діяльності університету в 2006 році, що відбулася 5 лютого на засіданні Вченої ради, в першу чергу була присвячена як найважливішому – завданню підвищ

НТУУ «КПI» на шляху до дослідницького університету [2006]

2006 рік залишив по собі зростаючу увагу держави до проблем науки. 11 липня Указом Президента України введено в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 6 квітня 2006 р. “Про стан науково-технологічної сфери та заходи щодо забезпечення інноваційного розвитку України”.