Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського: додаток Е. Макет робочої програми кредитного модуля