Вузли тертя служитимуть довше

Сучасні наукоємні галузі промисловості – літакобудування, космічна галузь, автомобілебудування, військово-промисловий комплекс та інші – зумовили попит на шаруваті металеві й металокерамічні матеріали, здатні ефективно працювати  в достатньо жорстких умовах. Від їх надійності та довговічності залежить  конкурентоспроможність виробів вітчизняного машинобудування. Саме розробці та впровадженню інноваційних технологій виготовлення виробів наукоємного машинобудування з шаруватих металевих і металокерамічних матеріалів присвятили свою роботу молоді науковці КПІ ім. Ігоря Сікорського – Руслан Борис, к.т.н., доцент ММІ та Андрій Чорний, к.т.н., доцент ЗФ. Роботу удостоєно Премії Президента України для молодих учених.

Комплексний науковий підхід до вирішення визначеного завдання дозволив розробити методику проєктування технологічного процесу виготовлення біметалевих трубчастих елементів та нові конструкторсько-технологічні рішення щодо його вдосконалення.

Фахівці особливо відзначають, що за допомогою математичного моделювання авторам вдалося зв'язати параметри течії шарів, ступінь їх деформації та параметри напружено-деформованого стану з отримуваними механічними характеристиками біметалевих матеріалів і забезпечити для них відповідні значення опору на зсув.

Молоді науковці запропонували технологію не лише створення, а й відновлення ушкоджених ділянок покриттів малих розмірів завдяки розробленій конструкції плазмотрона.

Запропоновані технологічні рішення спрямовані на економію рідкісних кольорових металів, що використовуються при виготовленні авіадвигунів. Розроблені технічні рекомендації плазмового напилення дозволяють запобігти розвитку мікротріщин в окремих деформованих частках, підвищити зносостійкість покриттів у 5–6 разів, корозійно-ерозійну стійкість у 2–3 рази, межі міцності на вигин композиції основа – металокерамічне покриття на 20%.

За тематикою роботи підготовлено 97 публікацій, у т.ч. 2 монографії, 36 статей (2 – у зарубіжних виданнях), 59 тез доповідей. Отримано 17 патентів України на корисну модель. Результати роботи впроваджені на промислових підприємствах АТ "Мотор Січ" та ЗМКБ "Прогрес".