Запрошуємо ближче познайомитися з нашим ФСП

На базі кафедри історії факультету соціології і права КПІ ім. Ігоря Сікорського 24 травня 2024 р. відбулася V Міжнародна науково-практична конференція "Історія, культура, пам'ять у науковому вимірі: стан та перспективи" (актуальні питання нового та новітнього періодів).

🗟

У конференції взяли участь 9 докторів наук, 30 кандидати наук, 4 наукових співробітників, 10 аспірантів, 9 магістрів, 1 вчитель історії та 1 незалежний дослідник. Серед учасників були й іноземні науковці. Серед них Елек Барта – проф., д-р. проректор Дебреценського університету (Угорщина), його колега Петер Форисек, доктор хабіл. історії, головний директор програми підготовки викладачів Дебреценського університету; Оксана Мітрофанова – к.політ.н., викладач-науковий співробітник Національного інституту східних мов і цивілізацій, (м. Париж, Франція); Жан-Жак Плюшар – кандидат історичних наук, асоційований дослідник з Університету Париж-Сержі, (м. Сержі, Франція).

Українська сторона була представлена дослідниками, які репрезентували кафедру історії КПІ ім. Ігоря Сікорського; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Маріупольський державний університет (м.Київ); Національний університет "Острозька академія" (м. Острог); Національний університет харчових технологій (м. Київ); Рівненський державний гуманітарний університет (м. Рівне); Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ); Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне); Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (м. Київ); Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси); Чорноморський національний університет ім. Петра Могили (м. Миколаїв); Український державний університет імені Михайла Драгоманова (м. Київ);  Житомирський державний університет імені Івана Франка (м. Житомир); Центрально-український національний технічний університет (м. Кропивницький); Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського Національної академії наук України (м. Київ); Державну установу "Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України" (м. Київ); Національну академію керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ); Національну бібліотеку України імені В.І. Вернадського (м. Київ); Національний історико-меморіальний заповідник "Биківнянські могили" (м. Київ); Центральний державний аудіовізуальний та електронний архів (м. Київ); Державний архів Житомирської області (м. Житомир); Красноїльський ліцей № 3 (Чернівецька область, смт. Красноїльськ).

Учасники працювали за такими секціями:

Секція 1. Культурно-історична пам'ять;

Секція 2. Джерелознавчі, історіографічні та методологічні аспекти;

Секція 3. Історична біографістика, усна історія, гендерні студії;

Секція 4. Наукові знахідки: невідомі та маловідомі історичні події та факти;

Секція 5. Особливості розвитку науки, культури, освіти, мистецтва;

Секція 6. Історія повсякдення;

Секція 7. Актуальні проблеми історії міжнародних відносин.

За результатами роботи конференції оргкомітет підготував збірку наукових робіт, до якої увійшло 60 доповідей 64-х авторів.

Ігор Тарнавський, д.і.н, професор кафедри історії

Дата події