Найактуальніші для бізнесу та менеджменту проблеми і перспективи  їхнього вирішення обговорили науковці та представники реального сектору  економіки на IІ Міжнародній науково-практичній конференції "Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи",  яку організувала і провела кафедра менеджменту факультету менеджменту та маркетингу КПІ ім.  Ігоря Сікорського.

Конференція відбулася 22 квітня в дистанційному форматі з використанням платформи Zoom. Участь у ній взяли 173 науковці із закладів вищої освіти і наукових установ найбільших міст України: Києва, Львова, Харкова, Одеси, Івано-Франківська, Луцька, Чернівців, Ізмаїла та ін., а також науковці з Польщі, Латвії, Туреччини, Киргизької Республіки та Китаю.

На відкритті конференції з доповідями виступили відомі в галузі економічної науки вітчизняні й зарубіжні вчені та практики – завідувачка кафедри менеджменту Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" професорка В.В.Дергачова, професорка кафедри логістики Національного авіаційного університету С.В.Смерічевська, професорка кафедри міжнародного менеджменту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Л.П.Гальперіна, завідувач кафедри менеджменту та інформаційних технологій Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія" В.М.Тупкало, професорка Ченстоховського університету технологій (Politechnika Czеstochowska, Польща) Малгожата Окренглицька, професор Познанського університету технологій (Politechnika Poznanska, Польща) Євген Ревтюк, начальник управління перспективного розвитку ПрАТ "НКМЗ" Є.О.Коржов.

Проблематика та перспективи вирішення порушених науковцями питань втілилися у прикладні наукові дослідження, матеріали яких вміщено в збірнику тез конференції за такими тематичними напрямами:

  • "Тенденції розвитку вітчизняного бізнесу та менеджменту" (діджиталізація бізнес-процесів в умовах пандемії, концепція конкурентоспроможного іміджу підприємства, парадигма кризового управління організаційними системами в умовах Індустрії 4.0, соціальна відповідальність та сталий розвиток);
  • "Менеджмент міжнародного бізнесу в умовах глобалізації" (вплив пандемії на експортну діяльність підприємств, управління інтелектуальною власністю стартап-проєктів, циркулярна економіка, розвиток світового ринку освітніх технологій, транскордонне співробітництво на шляху інтеграції до ЄС);
  • "Інновації та підприємництво як основа економічного зростання країни" (кластеризація, інноваційне підприємництво, фінансування інновацій в період пандемії, впровадження ощадливого виробництва, інноваційні форми партнерства, управління ризиками в електронній комерції);
  • "Управління ланцюгами поставок у стратегії розвитку підприємств" (сучасні реалії розвитку логістики, інформаційна взаємодія учасників логістичного процесу, екологічність перевезень, оптимізація складської діяльності, принципи інтегрованої логістики).

За інф. організаційного комітету конференції

Дата події