Звернення Департаменту міжнародного співробітництва до київських політехніків

Шановні колеги! Стратегією розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорського на 2019–2024 роки у частині міжнародної діяльності передбачено посилити участь наукових шкіл у міжнародній проєктно-грантовій діяльності.

Хоча і тепер внесок від цього виду зовнішньоекономічної діяльності до університетського бюджету є доволі помітним, він залишається на порядок меншим, ніж у наших університетів-партнерів (Талліннський і Дрезденський технічні університети, Варшавська політехніка та ін.). Для того щоб змінити становище, слід запровадити нові механізми активізації роботи первинних підрозділів, наукових груп у міжнародній сфері. Спиратися при цьому варто насамперед на молодих викладачів і молодих учених. І, звісно, знімати психологічні бар'єри, острахи, побоювання "міжнародки", нерозуміння того, що розвиток сьогодні можливий саме за рахунок міжнародних джерел.

Також необхідно впроваджувати нові елементи як мотивації, так і звітності. Окрім того, настав час започаткувати рейтингування підрозділів (кафедр, факультетів, інститутів) за напрямом міжнародної діяльності на основі аналізу параметрів, які вимагаються світовими рейтингами університетів.

З метою посилення мотивування участі в міжнародній діяльності кожного викладача, вченого потрібно до показників рейтингів науково-педагогічних працівників внести  параметри, що відображають їхню активність у міжнародній діяльності, а в індивідуальних планах викладачів ввести розділ "Міжнародна діяльність". Не можна також забувати й про економічні мотиватори для підтримки тих співробітників, аспірантів і студентів університету, які організовують та розвивають міжнародну сферу. Для їхнього заохочення потрібно запровадити практику формування на рівні підрозділів фондів підтримки і розвитку міжнародної діяльності за рахунок надходжень від зовнішньоекономічної складової.

На підставі аналізу рейтингів кафедр необхідно розпочати безпосередню роботу з завідувачами тих кафедр, які на сьогодні не проводять міжнародної діяльності (за оцінками, їх близько тридцяти). А на самих кафедрах потрібно до міжнародної проєктно-грантової діяльності залучати "молоде ядро" таких кафедр.

Для активізації участі наукових шкіл у міжнародних програмах Європейського Союзу слід проводити моніторинг міжнародної проєктно-грантової діяльності на рівні кафедр і розпочати безпосередню роботу з тими, хто має найнижчі показники активності в цій сфері.

Силами Національних контактних пунктів програми ЄС "Horizon 2020" потрібно проводити тренінги для наукових шкіл; на кожному факультеті, в кожному інституті виявляти "центри кристалізації" – групи молодих викладачів і молодих учених, які вже проявили себе в міжнародній проєктно-грантовій діяльності, мають схильність до цієї сфери; приділити їм особливу увагу, проводити для цієї категорії спеціальні тренінги підвищеної складності, надавати всіляку методичну і організаційну допомогу.

Сьогодні, започатковуючи спільно з редакцією "Київського  політехніка" рубрику "Проєктному менеджеру на замітку", ми хотіли б через газету звернутися безпосередньо до керівників наукових шкіл і до "молодого ядра" кафедр, до тих, хто вже виявляє зацікавленість у міжнародній проєктно-грантовій діяльності та хотів би оволодіти технікою підготовки проєктних пропозицій до міжнародних грантових програм.

У цій рубриці ми публікуватимемо матеріали, які в простій, доступній формі будуть роз'яснювати, як організовано структуру міжнародних проєктно-грантових програм, у т.ч. діючих програм Horizon 2020, Erasmus+ (в частині: академічна мобільність), Erasmus+ (в частині: розвиток потенціалу вищої школи), Marie Sklodowska-Curie Actions, майбутньої програми Horizon Europe та ін. Головним завданням рубрики є допомогти вченим, аспірантам, магістрантам "прокласти шлях до коштів" (показати "де лежать гроші"!), які вже – через механізми міжнародної проєктно-грантової діяльності – є широко доступними для університетів і дослідників, надати методичну і організаційну допомогу.

Крім того, тут буде представлено досвід тих наукових шкіл, які активно залучились до міжнародної проєктно-грантової діяльності і вже досягли помітних результатів.

Водночас, не чекаючи віддаленого позитивного результату, наводимо  контактні дані керівників департаменту міжнародного співробітництва, які можуть надати консультації всім, хто хотів би розпочати міжнародну проєктно-грантову діяльність уже сьогодні:

Шукаєв Сергій Миколайович (начальник відділу координації міжнародної проектної діяльності, кімн. 171/4, тел. 204-82-77, email: s.shukayev@kpi.ua ), Юдкова Ксенія Володимирівна (заступник керівника ДМС, кімн. 171/2, тел. 204-94-67, email: yudkovakv@gmail.com ), Шишолін Андрій Павлович (начальник відділу зовнішньоекономічної діяльності, кімн. 171/1, тел. 204-82-67, email: a.shysholin@gmail.com ), Ковтун Алла Василівна (начальник відділу організаційного забезпечення міжнародної діяльності, кімн. 139а, тел. 204-84-75, email: a.kovtun@kpi.ua ).