Указом Президента України авторському колективу з інженерно-хімічного факультету – кандидатам технічних наук, доцентам О.А.Жученку (кафедра автоматизації хімічних виробництв), І.І.Івіцькому (кафедра хімічного, полімерного та силікатного машинобудування), В.С.Цапару (кафедра автоматизації хімічних виробництв) та випускниці аспірантури кафедри приладів та систем неруйнівного контролю приладобудівного факультету Д.К.Івіцькій присуджено премію Президента України для молодих учених  2018 року за роботу "Створeння інноваційних комп'ютeрно-інтeгрованих технологічних комплексів для отримання інтелектуальних полімерних та силікатних композиційних матеріалів". Варто зазначити, що свого часу ці науковці ставали переможцями університетського конкурсу "Молодий викладач-дослідник": Олексій Жученко – в 2013 р., Ігор Івіцький – у 2017 р., Віталій Цапар – у 2015 р.

Як розповіли науковці, введення у вироби з композиційних матеріалів інтелектуальних датчиків дозволяє проводити дистанційну діагностику та моніторинг цих виробів безпосередньо під час їх експлуатації. Це актуально в авіакосмічній промисловості (контроль напружено-деформованого стану елементів літальних апаратів); медицині (контроль елементів штучних клапанів серця тощо); суднобудуванні (контроль зносу найбільш відповідальних елементів підводних човнів); автомобілебудуванні та машинобудуванні (контроль напружень, які виникають у відповідальних місцях під час експлуатації).

Робота, представлена політехніками, є мультидисциплінарною. З одного боку, питання технологій та обладнання для введення інтелектуальних датчиків у композиційні матеріали належить до полімерного та силікатного машинобудування. Проте, для створення сучасного комп'ютeрно-інтeгрованого технологічного комплексу необхідні фахівці з автоматизації технологічних процесів, для контролю якості та характеристик виробів – фахівці з неруйнівного контролю.

У роботі автори розробили комплексний підхід, який охоплює всі технологічні аспекти отримання інтелектуальних полімерних та силікатних матеріалів: від моделювання процесів, проектування обладнання та приладів контролю до створення програмного забезпечення для керування комплексом, методик введення інтелектуальних датчиків у матеріал та контролю якості отриманих виробів. Розроблені авторами конструкції формуючого обладнання для створення інтелектуальних матеріалів та прилади контролю не мають аналогів в Україні та світі.

Авторами створено та запатентовано конструкції вузлів переробного обладнання для отримання інтелектуальних матеріалів різними методами. Розроблено та запатентовано прилади для контролю виробництва інтелектуальних та наномодифікованих матеріалів у реальному часі; методику та технічну реалізацію автоматизації технологічного комплексу; програмне забезпечення для керування комплексом.

Загалом за тематикою роботи авторами було написано 4 монографії, опубліковано більше 50 статей, отримано 3 патенти України на винахід та 31 патент України на корисну модель. Про світовий рівень наукової праці свідчить презентація результатів роботи в Університеті Коруни (м. Коруна, Іспанія) в рамках міжнародного гранту за проектом TEMPO  програми Erasmus Mundus, на засіданні міжнародних експертів Центру ресурсоефективного та чистого виробництва, створеного в рамках проекту UNIDO, на засіданні Китайсько-Українського міжнародного симпозіуму інновацій та технологій (м. Цзинань, Китай) та в рамках спільного форуму Альянсу хімічної інженерії Спілки університетів Шовкового шляху (м. Сіань, Китай).

На сьогодні окремі частини створених комплексів впроваджені у виробництво на підприємствах України, але для подальшої роботи необхідно знайти інвесторів, щоб створити конкурентоспроможні вітчизняні виробничі лінії для одержання сучасних інтeлeктуальних полімерних та силікатних композиційних матеріалів.

Інф. ІХФ