Конференція молодих учених

Погляд у майбутнє приладобудування [ІV Науково-практична конференція студентів та аспірантів]

12 квітня 2011 року в НТУУ "КПІ" відбулася ІV Науково-практична конференція студентів та аспірантів "Погляд у майбутнє приладобудування". У роботі конференції взяли участь близько трьохсот учасників, що представляли не тільки наш університет, а й Білоруський національний технічний університет, Івано-Франківський національний університет нафти і газу, Східноукраїнський НУ ім. Володимира Даля, НТУ "Харківський політехнічний інститут" та ін.

ХІV Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених “Екологія. Людина. Суспільство”

ХІV Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених “Екологія. Людина. Суспільство” пройшла в НТУУ "КПІ" 18-20 травня. Цього року в ній взяла участь рекордна кількість учасників – у збірці тез надруковано 252 роботи.

Конференція молодих учених «Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки 2009»

Стало доброю традицією проведення міжнародної науково-практичної конференції на базі кафедри економіки і підприємництва НТУУ «КПІ». 25 листопада така конференція проходила уже ввосьме, її темою було обрано «Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки».

XII студентська наукова конференція "Україна: історія, культура, пам'ять"

XII студентська наукова конференція з такою назвою пройшла 22-23 квітня в НТУУ “КПІ”. Її організаторами виступили кафедра історії факультету соціології і права, Державний політехнічний музей і Науково-технічна бібліотека.

VII Міжнародна молодіжна науково-практична конференція "Історія розвитку науки, техніки та освіти"

Щорічна VII Міжнародна молодіжна науково-практична конференція з такою назвою, присвячена 90-річчю НАН України, відбулася 27 травня 2009 р. в Науково-технічній бібліотеці НТУУ «КПІ».