22 квітня 2011 року на базі ФТІ пройшла ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики". У конференції взяли участь представники 12 ВНЗ та трьох НДІ НАН України, які подали близько 130 доповідей.

Урочисте відкриття конференції відбулося в залі засідань Вченої ради НТУУ "КПІ". У ньому взяли участь перший заступник міністра освіти і науки, молоді та спорту України Є.М.Суліма, ректор НТУУ "КПІ" академік НАНУ М.З.Згуровський, завідувач відділу Інституту технічної теплофізики НАН України член-кор. НАНУ А.А.Халатов, проректор НТУУ "КПІ" з наукової роботи член-кор. НАНУ М.Ю.Ільченко, професори і викладачі ФТІ.

Відкрив пленарне засідання директор ФТІ проф. О.М.Новіков У своєму зверненні до учасників він зазначив, що метою конференції є підсилення освітнього і наукового рівня студентів, аспірантів та молодих учених, реалізація їх творчого потенціалу, а також утвердження принципу "навчання через дослідження", який був запроваджений ще засновниками КПІ.

Від імені міністра та працівників Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України учасників привітав заступник міністра Є.М.Суліма. Він відмітив, що проведення таких наукових заходів у масштабах держави, безумовно, сприятиме підвищенню професійного рівня молодих науковців, дасть змогу Україні вийти на нові горизонти науково-технічного прогресу.

На необхідності прискорення навчального процесу та адаптації молодих науковців до дослідницької роботи в установах академії наук наголосив у своїй промові зав. відділу Інституту технічної теплофізики НАН України член-кореспондент НАНУ А.А.Халатов. Він зазначив, що ми живемо у світі, в якому не можна гаяти часу, тому молоді науковці ще зі студентської лави повинні долучатися до загального науково-дослідницького процесу. А.А.Халатов звернув увагу учасників конференції на актуальні проблеми сучасної енергетики, адже проблеми енергетики – проблеми державної та соціальної безпеки. З привітаннями до молоді також звернулися директор освітніх програм ЕPАМ Systems О.А. Орєхов та голова студентської ради ФТІ К.В.Челін.

Продовжили пленарне засідання доповіді студентів та аспірантів. Зокрема, студент Д.Ю.Зайцев представив роботу "Основні положення квантової телепортації та приклади її реалізації", результати якої можуть стати підґрунтям для вивчення такого фундаментального аспекту квантової інформатики, як квантова заплутаність у багаточасткових системах.

Представники Вінницького національного університету аспірант В.В.Карпінець та к.т.н. Ю.Є.Яремчук презентували роботу "Захист векторних зображень цифровими водяними знаками", у якій проведено аналіз методу, що базується на двовимірному дискретно-косинусному перетворенні. "Ефекти самовпливу неперервного лазерного випромінювання в монокристалах KDP з інкорпорованими наночастинками ТіО2" дослідив у своїй роботі студент НТУУ "КПІ" В.О.Яцина. Отримані ним результати можуть бути використані для управління умовами фазового синхронізму в кристалах KDP: TiO2 за допомогою неперервного лазерного випромінювання.

Подальша робота конференції розгорнулася по секціях: "Актуальні питання сучасної фізики", "Теоретичні та прикладні проблеми математики та інформатики", "Проблеми безпеки інформації в інформаційно-комунікаційних системах", "Теоретичні та прикладні проблеми криптографічного захисту інформації", "Теорія та практика технічного захисту інформації". Також у рамках конференції відбувся круглий стіл "Формування сучасного фахівця: співпраця НТУУ "КПІ" з компаніями ІТ-бізнесу" (керівники: директор освітніх програм компанії EPAM Systems О.А.Орєхов, доц. С.А.Смирнов).

За матеріалами конференції видано збірку тез доповідей. Всі доповідачі отримали сертифікати учасників. У цілому робота ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених "Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики" була цікавою і плідною. Представлені доповіді показали високий рівень підготовки молодих учених. Широкий спектр наукових інтересів, актуальність та глибина робіт засвідчили потужний потенціал дослідників. Конференція стала справжнім святом творчого спілкування для майбутніх науковців-фізиків та математиків усієї України.

Любов Ревуцька, студентка 1-го курсу ФТІ, учасниця конференції

Дата події