20-22 квітня в НТУУ “КПІ” проходила ювілейна Х Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів і молодих науковців видавничо-поліграфічної галузі “Друкарство молоде”. Цікава статистика: у першому форумі далекого 2001 року взяли участь лише 30 доповідачів, надалі їх кількість збільшувалась, і цього року склала понад 270, що свідчить про бажання творчої молоді займатись науковими дослідженнями і апробовувати їх.

Щорічно розширювалася географія конференції – до уже відомих вітчизняних ВНЗ: НТУУ “КПІ”, Української академії друкарства, Київського національного університету культури і мистецтв, Харківського національного університету радіоелектроніки, а також і закордонних: Білоруського державного технологічного університету, Інституту папірництва і поліграфії Лодзької політехніки (Польща), Московського державного університету друку, Північно-Західного інституту поліграфії Санкт-Петербурзького державного університету технології і дизайну долучились Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, Лейпцизький технічний університет (Німеччина), Пекінський поліграфічний інститут (Китай).

Відкриття конференції відбулось у корпусі № 25, що знаходиться у мальовничому історичному центрі Києва (вул. Володимирська, 7). Учасників конференції привітав голова організаційного комітету, директор ВПІ НТУУ “КПІ” д.т.н., проф. П.О.Киричок і члени організаційного комітету. За традицією, пленарні доповіді були представлені всіма напрямами видавничо-поліграфічної галузі – від технології друкованих видань і паковань, комп’ютеризованих технологій і систем, поліграфічного устаткування і автоматизованих комплексів до економіки, організації видавничої справи, книгознавства та дизайну оформлення видань і паковань.

Принагідно хочеться зазначити, що учасники попередніх конференцій вже успішно захистили дипломні проекти на отримання кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціаліста, магістра та захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидатів наук, серед них О. Зоренко, Р. Хохлова, А. Іванко, К. Чепурна, О. Хмілярчук, Т. Алеєв, С. Дидишко, А. Шевельов, Л. Бистрова.

Головне, щоб на цьому науковий пошук молоді не зупинявся, адже наразі наступні конференції, цікаві теми доповідей і публікацій, подання нових заявок на винаходи, розширення творчих зв’язків.

Ярослав Зоренко, аспірант ВПІ

Дата події