Конференція молодих учених «Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки 2009»

Стало доброю традицією проведення міжнародної науково-практичної конференції на базі кафедри економіки і підприємництва НТУУ «КПІ». 25 листопада така конференція проходила уже ввосьме, її темою було обрано «Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки». Інтерес до цієї проблематики виявили багато вчених та студентів і, як результат, до пленарного засідання було підготовлено збірник тез, до якого включено близько 230 наукових праць молодих і талановитих учасників з різних куточків України та країн СНД (Білорусь, Росія, країни Прибалтики).

Основною метою, яку організатори конференції поставили перед учасниками, стало обґрунтування теоретичних та практичних положень, застосування різноманітних підходів для діагностики проблем розвитку підприємництва в Україні та сучасних проблем економіки в цілому.

Робота проходила за двома секційними напрямами: проблеми розвитку підприємництва в Україні та сучасні проблеми економіки. Під час конференції студенти та визнані вчені мали можливість обмінятися не лише науковою інформацією, а й практичними навичками вирішення проблем. У конференції взяли участь понад 160 студентів ФММ, з них 40 з кафедри економіки і підприємництва (завідувач к.е.н. П.В.Круш).

Активну участь у роботі конференції взяли студенти з технічних факультетів нашого університету (ТЕФ, ММІ, ХТФ, ІЕЕ) та інших навчальних закладів України (НУ «Львівська політехніка», Одеський національний політехнічний університет, Технологічний інститут ім. В.Даля (м.Сєвєродонецьк), КНЕУ, КНУ внутрішніх справ, Полтавська аграрна академія, Одеська юридична академія, Інститут економіки і прогнозування, Державний інститут підготовки кадрів та ін.), а також представники закордонних вузів. Заслуговує на подяку робота організаційного комітету конференції: Т.П.Ткаченко, Ю.В.Тюленевої, Т.Р.Антошко.

Виступи учасників конференції викликали великий інтерес та активне обговорення, доповіді були цікавими та актуальними. За результатами конференції було визначено кращі роботи та відзначено їх авторів: Є.О.Коломієць, І.О.Асютіна (ХТФ), М.М.Моцар (ММІ), А.О.Овчаренко (ФММ) та ін.

Маємо надію, що в наступному році конференція буде не менш цікавою.

Ю.В.Тюлєнєва