Науково-практична діяльність студентів ФЛ

Відносно молодий факультет лінгвістики (ФЛ), який минулого року відсвяткував своє 15-річчя, займає належне місце серед майже 30-ти факультетів та інститутів НТУУ «КПІ».

Результати плідної та злагодженої роботи нашого педагогічного колективу – це, насамперед, ціла плеяда випускників, які залишилися працювати на ФЛ і успішно викладають іноземні мови студентам університету. Всі вони є молодими науковцями-аспірантами та пошукачами. Серед найуспішніших є вже і «свої» кандидати педагогічних та філологічних наук. І цей процес бурхливо набирає обертів зважаючи на те, що з минулого року ФЛ має свою магістратуру та аспірантуру з підготовки фахівців зі спеціальностей 10.02.04 – германські мови  та 13.00.02 – теорія та методика навчання: германські мови.

Зрозуміло, тут можна говорити про налагоджений на ФЛ процес заохочення студентської молоді до науково-практичної діяльності протягом навчання. Наприклад, на кафедрі теорії практики і перекладу англійської мови (ТПП англ. мови) започатковано проведення щорічних студентських науково-практичних конференцій для студентів 3-х та 4-х курсів, на яких відбуваються виступи студентів та обговорення їх курсових робіт. До цих виступів залучені всі студенти ФЛ, що дає їм можливість випробувати сили у своєрідному публічному захисті перших науково-практичних здобутків і готує їх до важливого майбутнього захисту дипломних робіт уже на 5-му курсі.

На щорічній студентській науково-практичній конференції, організованій  кафедрою ТПП англ. мови, студенти-магістри та спеціалісти 5-го курсу ФЛ представляють результати своїх наукових досліджень. Крім цього, студенти факультету беруть активну участь у щорічних англо-німецько-французьких студентських конференціях, які проводять кафедри  іноземних мов технічного спрямування нашого факультету в межах НТУУ «КПІ» для студентів  технічних факультетів. Особливо цінним у цих заходах є те, що всі вони в основному проводяться із залученням трьох іноземних мов (англійська, німецька та французька), спеціалістів-перекладачів з яких і готує ФЛ. За кожну доповідь студента, що подається однією з цих іноземних мов, відповідає викладач-керівник науково-практичної роботи, прізвище якого обов’язково наводиться в програмі конференції.

Чим раніше залучити студентів до творчої співпраці, тим активнішим буде все їх 5-річне студентське життя в університеті. І цілком очевидно, що цей процес належно починати вже з першого року навчання.

Цікаву ініціативу виявили цього навчального року викладачі кафедри ТПП англ. мови, які силами саме першокурсників організували 1 листопада 2010 року і успішно провели на ФЛ першу англомовну науково-практичну студентську конференцію «Наша Alma Mater – НТУУ «КПІ». На конференції були представлені цікаві доповіді про історію та сьогодення НТУУ «КПІ», науково-дослідницьке життя студентства в університетському містечку: в аудиторіях та лабораторіях під час занять, у гуртожитку, в бібліотеці, на спортивних майданчиках та на відпочинку. Не обійшли увагою, звичайно, і рідний ФЛ – його історію і будні сьогодення, долі кращих випускників, роботу театральної студії і випуск щорічного альманаху творчості студентів.

Усі 30 студентів-першокурсників, що вправно і вдало представили свої доповіді англійською мовою з використанням програми Microsoft PowerPoint, заохочені грамотами ФЛ та грошовими винагородами. Запрошені на конференцію студенти технічних факультетів отримали чудову нагоду прослухати доповіді англійською мовою і побачити на екрані основні викладки. Корисний досвід та позитивні враження дозволяють планувати проведення наступного навчального року подібної (вже щорічної) конференції в межах ФЛ трьома робочими мовами (англійська, німецька, французька) з активним залученням студентів-першокурсників усіх технічних факультетів. Це, з одного боку, дасть можливість першокурсникам  ближче ознайомитись з історією та сьогоденням своєї Alma Mater – НТУУ «КПІ», а з другого – активізує використання іноземних мов, що вивчаються в університеті.

Крім цієї конференції, кафедра ТПП англ. мови планує проведення своєрідної олімпіади-диктанту з англійської мови серед студентів-першокурсників, які вивчають англійську мову як основну, із залученням студентів, для яких англійська мова є другою іноземною мовою. Проведення олімпіади заплановано на грудень 2010 року перед першою сесією студентів-першокурсників (перший тур проходить в кожній з 8-ми мовних підгруп одночасно, другий тур проводиться серед переможців першого туру). Заохочення студентів полягатиме в тому, що переможці цієї олімпіади отримають певні пільги – додаткові бали до іспиту з англійської мови.

Третій, запланований уже на другий семестр, захід для першокурсників – це проведення фонетичного конкурсу  з англійської мови, де буде визначено студентів з найкращою вимовою при читанні англійської прози та поезії. Цей конкурс ознаменує завершення вступного фонетичного курсу для майбутніх перекладачів, що чомусь несправедливо поки ще офіційно не включений як окремий курс до програми навчання, проте апробований цього року на практичних заняттях з англійської мови в 4-х групах на першому курсі ФЛ з ініціативи провідних фонетистів кафедри: зав. кафедри ТПП англійської мови професора А.А.Калити та доцента Л.І.Тараненко. Передували впровадженню цього пілотного  вступного фонетичного курсу  семінари-тренінги для викладачів першого курсу кафедри ТПП англійської мови, організовані і проведені доцентом Л.І. Тараненко.

Таким чином, уже на першому курсі студенти ФЛ активно залучені до науково-практичної діяльності в різноманітних цікавих формах з фахових  дисциплін. Звичайно, крім участі в науково-практичних заходах  у межах ФЛ, наші студенти є активними учасниками науково-практичної діяльності студентської спільноти всього НТУУ «КПІ» та міжвузівських і навіть міжнародних заходів.

Н.М.Присяжнюк, ст. викл.,  Н.В.Ковальска, ст. викл.