Водоочищення

Впровадження новітніх біотехнологій очищення стічних вод – гарантія чистоти природних водойм

Останнім часом для України все більш нагальною стає проблема швидкого погіршення якості водних ресурсів. Основними причинами забруднення поверхневих вод є скидання неочищених та недостатньо очищених господарсько-побутових і виробничих стічних вод.

Проведено нараду стосовно перспектив розвитку питного водозабезпечення АРК

30 травня 2011 року під керівництвом Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим В.Джарти відбулася нарада стосовно перспективи розвитку питного водозабезпечення Автономної Республіки Крим.

Зустріч у Науковому парку (проблеми водочистки)

Через природні й антропогенні чинники в ряді регіонів України склалася неприпустима ситуація із забезпеченням населення питною водою – відсутність джерел водопостачання із задовільними характеристиками якості води та критичний стан у галузі водозабезпечення.

Зустріч у Науковому парку з директором Норвезького інституту водних досліджень

Робоча зустріч з директором Норвезького інституту водних досліджень (NIVA) проф. Харша Ратнавера відбулася 20 травня в Науковому парку “Київська політехніка”. Норвезькій стороні було презентовано модель інноваційного середовища НТУУ “КПІ” – Науковий парк “Київська політехніка”.

Відкрито Центр компанії Dow

24 червня на хіміко-технологічному факультеті було відкрито Навчально-демонстраційний центр “Сучасні технології та матеріали для водопідготовки виробництва компанії Dow Chemical”. З цієї нагоди у Великій хімічній аудиторії зібралися представники заціаквлених міністерств та відомств України, адміністрації та факультетів НТУУ “КПІ”, керівники компанії Dow, топ-менеджери енергогенеруючих, продовольчих вітчизняних виробництв, представники громадських екологічних організацій та ін.

Технології для життя

Недавно в засобах масової інформації сповіщалося про біологічне очищення води як про таке науково-технічне досягнення останніх 150 років, що принесло найбільшу користь людям.