У світі все більшим попитом користується продукція біотехнологічних виробництв, отримана з використанням природних біологічних об'єктів і процесів. Ці продукти допомагають боротися з хворобами, розвивати та покращувати медицину, забезпечують людей доступними, життєво необхідними препаратами. Значний потенціал біотехнологія має у боротьбі з голодом, може вирішити проблему браку їжі для країн, що розвиваються. Біотехнологія допомагає довкіллю, дозволяє знизити ризик токсичного забруднення ґрунтів і ґрунтових вод, підвищити ефективність сільського господарства. У промисловості багато технологій замінюються біотехнологіями, що використовують ферменти і мікроорганізми, зокрема, у харчовій галузі, у сфері переробки сільськогосподарських, промислових і побутових відходів, очищення і використання стічних вод, одержання біогазу, добрив та ін. Застосування біотехнологій може бути також одним із суттєвих важелів для підвищення ефективності економіки в цілому та виходу України з фінансово-економічної кризи.

Тож не дивно, що багато молодих людей мріють працювати в цій галузі. Готують таких спеціалістів і в НТУУ "КПІ", зокрема на факультеті біотехнології і біотехніки. Навчаються там мотивовані цілеспрямовані студенти, серед них – Леся Руденко, шестикурсниця кафедри біотехніки та інженерії. Вона навчається за спеціальністю "Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв". За роки навчання в НТУУ "КПІ" виявила себе сумлінною, відповідальною, цілеспрямованою студенткою. Бере участь у наукових дослідженнях на кафедрі. Робота стосується мембранного очищення води з відновленням рідких органічних розчинників та поплавкових гіроскопів. Вона є старостою академічної групи, дбає про інтереси колективу. Леся – людина непосидюча та цікава до всього. Полюбляє туристичні мандрівки. 

У квітні 2015 р. Леся Руденко стала переможцем Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт "Авіаційна та ракетно-космічна техніка. Аеронавігація", бере участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях. Має наукову публікацію та два патенти на корисну модель ("Поплавковий гіроскоп", "Мембранний апарат"). 

Студентка знаходить час і на громадську діяльність. Є активістом Студентської ради НТУУ "КПІ" та студентської ради ФБТ. У цьому семестрі вона отримує стипендію Верховної Ради України, що є  не лише визнанням досягнень, але й стимулом для подальших успіхів.

Інф. ФБТ