У КПІ ім. Ігоря Сікорського розпочала роботу V Міжнародна науково-практична конференція «Чиста вода. Фундаментальні, прикладні та промислові аспекти».

Конференцію присвячено надзвичайно важливим проблемам, від успішного подолання яких залежить майбутнє не лише окремих країн, але й усього людства. Це не перебільшення, адже внаслідок значного антропогенного тиску та невпинного збільшення чисельності населення Землі так само невпинно відбувається деградація природних водойм, які є головними постачальниками води – не лише питної, але й такої, що використовується для господарчих і виробничих потреб.

Як зауважив, відкриваючи конференцію перший проректор КПІ ім. Ігоря Сікорського Юрій Якименко, попри те, що фізіологічні потреби людини складають приблизно 1,5 дм3 води на добу і в порівнянні з іншими її потребами є мізерними, для забезпечення комфортних умов в побуті необхідно вже близько 200 дм3 води на добу на одного жителя Землі, а з врахуванням витрат на промисловість та сільське господарства ця цифра зростає до 300 – 600 дм3 води! Це зростання гальмує дефіцит придатної для споживання води та значна вартість очищення забруднених вод. З цим потрібно щось робити, причому зусиль тільки однієї країни для успіху замало. Тільки спільно, з використанням механізмів міжнародного співробітництва в науці, промисловості та освіті можна розробити та вдосконалити принципи й механізми комплексного підходу до охорони водних об’єктів та вийти на найкращі науково-технічні рішення в галузі водоочищення.

Саме тому конференція «Чиста вода. Фундаментальні, прикладні та промислові аспекти» залучає до участі фахівців різних країн, і саме тому вона є не просто науковою, а науково-практичною, а тематика її охоплює практично всі основні напрями наукових досліджень в сфері водопостачання, водоочищення та раціонального використання водних ресурсів.

Організаторами науково-практичного форуму виступають Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Представництво Польської академії наук в м. Києві, Національна академія наук України, кафедра ЮНЕСКО «Вища технічна освіта, прикладний системний аналіз та інформатика», Науковий парк «Київська політехніка», Українсько-Польський центр КПІ ім. Ігоря Сікорського, Державний університет «Люблінська політехніка», (Республіка Польща), Товариство екологічної хімії та інженерії (м. Люблін, Республіка Польща), ТОВ «Технології природи» (Україна).

Після церемонії відкриття відбулося пленарне засідання конференції. На його розгляд було винесено доповіді з найактуальніших питань водопостачання, водоочищення та збереження водних ресурсів.

Далі конференція працюватиме за трьома секціями: «Технології очищення природних вод. Технічні аспекти водопостачання», «Вплив стічних вод на навколишнє середовище. Моніторинг та прогнозування стану природних водойм в умовах інтенсивного водоспоживання», «Технології очищення стічних вод, знешкодження осадів і отримання з них енергії та енергоносіїв. Біологічні та біохімічні аспекти».

Участь у заході беруть науковці не лише з університетів, академічних наукових установ та інноваційних підприємств України, але й з відповідних організацій Польщі, США, Словаччини та Росії. Звичайно, серед доповідачів багато й київських політехніків, адже в КПІ ім. Ігоря Сікорського різноманітними аспектами водоочищення займаються співробітники і студенти шістнадцяти факультетів. А загалом участь у цьому науково-практичному віче беруть понад 125 науковців, аспірантів, студентів, представників бізнес-структур.

Матеріали конференції надруковано у збірнику її праць, який отримали всі учасники.

Працюватиме вона до 27 жовтня.

На фото: учасників конференції вітає перший проректор КПІ ім. Ігоря Сікорського академік НАН України Юрій Якименко

Дата події