Український космонавт №1

5 жовтня 2010 року виповнилося 80 років з дня народження двічі Героя Радянського Союзу Павла Романовича Поповича – першого космонавта-українця.

Іменні стипендіатки з ФБТ 2010 року

Сьогодні я магістр другого року навчання. Займаюся дослідженням процесу первапорації та можливістю його застосування до очистки стічних і природних вод. Маю три патенти України на корисну модель: два під назвою «Апарат для культивування клітин» та один «Газліфтний барботажний апарат»

Ми навчаємо викладачів

Для будь-кого не є таємницею, що якість освіти залежить від багатьох факторів. І, мабуть, ніхто не заперечуватиме, що найбільш впливовим серед них є професійна кваліфікація викладачів.

На засіданні Вченої ради: 04.10.2010

Чергове засідання Вченої ради НТУУ “КПІ” відбулося 4 жовтня 2010 року. Перед його початком головуючий ректор НТУУ “КПІ” проф. М.З.Згуровський тепло привітав з ювілейними днями народження першого заступника декана ІФФ доц. Л.М.Сиропоршнєва і директора ММІ проф. М.І.Бобира.

Попович Павло Романович. «Я перший радянський космонавт з України...»

У березні 1960 року Павло Попович одночасно з Юрієм Гагаріним був зарахований до першого складу загону космонавтів. Думаю, схожість їхніх шляхів невипадкова. Адже кожний після отримання фаху – чи в училищі, чи в технікумі – міг зупинитися, розпочати більш розмірене життя.

Відпочинок - 2010

Профком співробітників НТУУ «КПІ» приділяє постійну увагу відпочинку й оздоровленню працівників університету та членів їх родин. Для цього в КПІ є власні бази на Чорному й Київському морях, на Дніпрі. Бажаючі також можуть скористатися пільговими путівками до профспілкових оздоровниць.