Для будь-кого не є таємницею, що якість освіти залежить від багатьох факторів. І, мабуть, ніхто не заперечуватиме, що найбільш впливовим серед них є професійна кваліфікація викладачів. Але не багато українських університетів у нинішній кризовий час спроможні похвалитися реально діючою системою, спрямованою на вирішення цієї проблеми. В НТУУ “КПІ” подібна система діє, причому не на формальному рівні, а в абсолютно реальному контексті. Система побудована на базі новоствореного Інституту післядипломної освіти. Основним завданням системи підвищення кваліфікації є покращення якості освіти через підвищення та актуалізацію професіональної компетентності професорсько-викладацького та керівного складу університету.

Одна з перших проблем, яка стояла перед організаторами, – це необхідність підвищення компетентності викладачів у галузі інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Причому, вирішувати її потрібно було одночасно на двох рівнях.

По-перше, забезпечити загальну комп’ютерну грамотність викладачів. По-друге, навчити найбільш “комп’ютерно-досвідчених” викладачів використовувати ІКТ безпосередньо в навчальному процесі.

Для реалізації завдань першого рівня були розроблені дві навчальні програми: “Комп’ютерна грамотність викладача. Рівень базовий” – для початківців; “Комп’ютерна грамотність викладача. Рівень поглиблений” – для тих, хто має деякий досвід роботи з ІКТ, але потребує його вдосконалення.

Як не дивно для технічного ВНЗ, цей напрям виявився дуже затребуваним. Навчання за ним здійснили понад 600 викладачів “КПІ”. На нашу думку, в основі успіху цих курсів є два взаємодоповнюючих фактори. Перший – реальна потреба самих викладачів ліквідувати прогалини у своїх знаннях, систематизувати наявні знання і навички, відчути себе впевнено у взаєминах із сучасними технологіями. Другий – у принциповому підході до вибору цілей і методів навчання. Головною метою було визначено напрацювання практичного досвіду, необхідного в реальній діяльності викладача. Для цього використовувався системний підхід у подачі матеріалів, тренінги як форма проведення занять. Суттєвою методичною і навчальною підтримкою цим програмам стало залучення дистанційних курсів з вивчення офісних програм Word, Excel, PowerPoint, Access, здійснених співробітниками Українського інституту інформаційних технологій в освіті НТУУ “КПІ”.

Для навчання більш досвідчених користувачів комп’ютерних технологій були розроблені спеціалізовані навчальні програми: “Розроблення дистанційних курсів з використанням e-learning платформи Moodle”;  “Комп’ютерне тестування”; “Розроблення WEB-сторінки викладача”.

Так само, як і для курсів першого рівня, ці програми переважно акцентуються на здобутті практичних знань та умінь. Застосовується диференційований підхід до змісту теоретичної і практичної частин курсу залежно від потреб групи. Використовується спеціально розроблений дистанційний курс “Розробка дистанційних курсів з використанням e-learning платформи Moodle”.

Із задоволенням дізнаємося про слухачів, які після навчання застосовують отримані знання на практиці. Багато хто з колишніх слухачів продовжують консультуватися вже з питань створення власних дистанційних курсів (ДК), систем тестування і веб-сторінок. Знаємо, що слухачами курсів К.Левчук і С.Степаненко (кафедра теоретичної механіки) розроблено ДК “Динаміка точки та механічної системи”, “Кінематика точки та твердого тіла”, “Статика твердого тіла”; К.Кобильнік (кафедра репрографії Видавничо-поліграфічного інституту) – ДК “Комп’ютерні мережі”; В.Лисак (кафедра зварювального виробництва) – ДК “Засоби механізації зварювального виробництва” і багато інших прикладів.

Навчання за цими програмами здійснили вже понад 600 викладачів.

Особливе місце в навчальному плані займає новий, багато в чому експериментальний курс з IT-технологій “Створення і використання інформаційних ресурсів навчальної дисципліни”, що навчає основ використання сучасних ІТ та Web-технологій в освітній діяльності викладачів, які доки не мають такого досвіду. Курс викликав помітну зацікавленість серед викладачів. Докладніше про цю програму підвищення кваліфікації можна подивитися у публікації “КП” від 8.04.2010.

Унікальний курс “IT для перекладачів” адресований тим, хто займається перекладом. Це можуть бути викладачі лінгвістичних спеціальностей, а також викладачі та науково-технічні працівники, які самостійно перекладають науково-технічну або навчальну літературу. Курс виявився настільки корисним, що керівництвом факультету лінгвістики було прийнято рішення ввести його до програми навчання студентів факультету. На сьогодні дві групи студентів 4-го курсу проходять навчання за курсом у пілотному режимі.

У цілому можна констатувати, що викладачі із задоволенням освоюють інформаційні технології, якщо вони подаються в ракурсі їхнього практичного використання. Організація навчання за курсами підвищення кваліфікації враховує цю мотивацію. Методики спираються на активні, тренінгові форми навчання, використання спеціально розроблених дистанційних курсів та інші програмно-технічні засоби.

НМК “ІПО” пропонують курси підвищення кваліфікації не тільки у сфері ІКТ. Уперше в цьому навчальному році перелік курсів поповнився програмами “Управління проектами” та “Управління міжнародними проектами”.

Величезний інтерес викликають курси іноземних мов. Основна їхня мета – ділова спрямованість, набуття та вдосконалення практичних, насамперед, розмовних навичок.

Безпрецедентним можна вважати успішне проведення курсів підвищення кваліфікації для керівників підрозділів університету. За два навчальних роки близько 85 завідувачів кафедр, деканів, заступників, керівників інститутів здійснили навчання за напрямом “Управління підрозділом університету”. Програма була розрахована на вивчення актуальних для університету питань управління, а також підвищення компетентності керівників у сфері використання комп’ютерних технологій і керування проектами. В навчанні керівників підрозділів взяли участь перші особи університету: ректор М.З.Згуровський, перший проректор НТУУ “КПІ” Ю.І.Якименко, проректор з наукової роботи М.Ю.Ільченко, проректор з міжнародних зв’язків С.І.Сидоренко, заступник першого проректора В.І.Тимофєєв.

Розширюється співробітництво з інститутами та кафедрами університету. Наприклад, свій курс з підвищення кваліфікації розроблено фахівцями ХТФ, ІХФ, ІФФ, ТЕФ, ФБТ, ММІ, ВПІ, ІЕЕ, Науково-технічного центру “ЕКОТЕЗ”, “ДІАТОС” та ін.

Ми дуже цінуємо зворотний зв’язок зі слухачами, які у нас навчаються. Наприкінці кожного курсу обов’язково проводиться анкетування. Ми уважно вивчаємо зауваження, запити, пропозиції, що дає можливість зрозуміти потреби викладачів і керівників підрозділів університету, розширити, змінити, оновити програми, розпочати нові курси.

Таким чином, до переліку програм з підвищення кваліфікації, що пропонує викладачам НМК “ІПО”, в 2010-2011 навчальному році увійшли зовсім нові курси:

  • Базова комп’ютерна підготовка (Microsoft Word 2007, PowerPoint 2007);
  • Основи Excel для викладачів (на базі Microsoft Office 2007);
  • Ефективне використання ресурсів і сервісів Інтернет;
  • Розроблення динамічних веб-сайтів з використанням Php, MySQL;
  • Створення цифрового відео для підтримки навчання;
  • Основи комп’ютерної графіки;
  • Управління організацією на основі інформаційних технологій;
  • Організація та планування навчального процесу (для викладачів зі стажем науково-педагогічної діяльності менше 5-ти років).

Детально з переліком усіх програм та їх змістом можна ознайомитись на сайті: http://ipo.kpi.ua.

Багато слухачів після проходження одного курсу “заражені” ефектом отриманої практичної користі, висловлюють побажання продовжувати навчання. Для них повідомляємо: на даний час будь-який викладач НТУУ “КПІ” має право пройти безкоштовне навчання на курсах підвищення кваліфікації рідного університету 1 раз на 5 років. У випадку успішного закінчення курсу слухач одержує свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка.

Хочеться відмітити: організація підвищення кваліфікації об’єднала зацікавленість і зусилля керівництва, викладачів, співробітників університету загальною метою – забезпечити підвищення якості освіти в нашому університеті.

І, звертаючись до всіх викладачів і керівників “КПІ”, хочеться ще раз сказати: ми відкриті для співробітництва. Давайте працювати разом!

Наші координати: т. 454-99-26, http://ipo.kpi.ua

М.І.Івченко, керівник відділення підвищення кваліфікації НМК “ІПО”

З анкет слухачів:

– Дуже корисні курси.

– Щоб навчання було досконалішим, не вистачає одного – часу. Пропоную продовжити курс для закріплення матеріалу ще на 15 днів.

– Слід відмітити високу професійність викладача, вміння донести матеріал у доступній формі, доброзичливість та терпіння.

– Курс дуже потрібний, сподобався викладач, дружня атмосфера в групі. Було бажання ходити на заняття і дізнаватися щоразу щось нове.

– Щира подяка за гарно організований і корисний курс.

– На мій погляд, викладач зробив усе можливе за той час, що відведений для курсу.

З анкет слухачів:

– Якось дивно, що цю анкету я заповнюю ручкою на папері, а не в дистанційній системі навчання Moodle.

– На мою думку, метод викладання матеріалу, підкріплений самостійною роботою та доступом до ДК “Розроблення дистанційних курсів з використанням e-learning платформи Moodle” повністю забезпечує навчання.

– Велика вдячність. Дуже цікаво та актуально.

З анкет слухачів:

– Приділити більше часу Microsoft Excel.

– Приділяти більше уваги вивченню електронних ресурсів всесвітньої мережі Internet.

– Хотілося б, щоб була техніка для виведення інформації на паперові носії.

– Формувати більш однорідну за рівнем групу, для чого підвищити вимоги до інформування і відбору у підрозділах НТУУ “КПІ”.

– Бажано б відвідувати курси з відривом від виробництва.

– Занадто малий термін навчання. Пропозиція – зробити навчання терміном 2 місяці.

– Необхідно збільшити кількість практичних занять, додати більше консультацій.

– Проведення занять з підвищення кваліфікації з відривом від навчального процесу, збільшення кількості годин для практичних і теоретичних занять.

– Трохи поліпшити електронний конспект. В ідеалі конспект має містити все, що розповідали/показували на лекціях.