Олена Роздобудько на службі Батьківщині

Колись далека загадкова Аляска вабила до себе дослідників і першовідкривачів, як нині, можливо, армійська служба манить дівчат. На пересічного обивателя – і те й інше далеко виходить за рамки звичного уявлення про домашній уклад і жіночу долю.

Захищати - справа почесна. Спогади ветерана-зв’язківця

Народився я 23 листопада 1919 року в селі Сомкова Долина, Переяславського району Київської області, в родині селянина. У 1933 році сім’я переїжджає на Донбас, де я закінчив фабрично-заводську десятирічну школу.

У 1938 році вступив до Київського гідромеліоративного інституту.

МУФ: вивчаємо основи інтелектуальної власності

Найбільш перспективним є економічний розвиток України за інноваційною моделлю, в основі якої лежить результат творчої діяльності громадян: наприклад, винахід у технічній галузі, відкриття в науці, літературний або художній твір, комп’ютерна програма тощо.

Історія одного експоната: трьохлінійка

У грудні 2003 року з військової частини міста Шепетівка в Державний політехнічний музей при НТУУ “КПІ” було передано унікальну колекцію стрілецької зброї. Серед різних зразків зброї виділялась своїми розмірами і виконанням одна гвинтівка.

Лекція М.Я.Азарова

10 лютого в залі засідань Вченої ради було продовжено цикл традиційних в останні роки відкритих лекцій, з якими перед студентами, викладачами та співробітниками нашого університету виступають визначні вчені, громадські та політичні діячі.

Проректор М.В.Печеник про роботу господарських та інженерних служб університету в 2005 році

На засіданні Вченої ради, яке відбулося 13 лютого, проректор з адміністративно-господарської роботи та розвитку матеріально-технічної бази НТУУ “КПІ” М.В.Печеник звітував про діяльність господарчих та інженерних служб у 2005 році. Наводимо деякі фрагменти з його доповіді, що стосуються основних напрямів господарської діяльності НТУУ “КПІ”, які, на наш погляд, можуть зацікавити широке коло наших читачів.

Болонський процес очима молоді

Нещодавно мені пощастило взяти участь у Міжнародній студентській конференції “Болонський процес – зміни чи перешкоди?”, яка 25-28 січня відбулася в Штутгартському університеті.

Семінар з контролінгу на ФММ

Нещодавно в університеті відбувся науковий семінар на тему «Контролінг в економічній теорії та практиці». У ньому взяли участь викладачі кафедр, аспіранти та студенти факультету менеджменту та маркетингу.