На засіданні Вченої ради, яке відбулося 13 лютого, проректор з адміністративно-господарської роботи та розвитку матеріально-технічної бази НТУУ “КПІ” М.В.Печеник звітував про діяльність господарчих та інженерних служб у 2005 році. Наводимо деякі фрагменти з його доповіді, що стосуються основних напрямів господарської діяльності НТУУ “КПІ”, які, на наш погляд, можуть зацікавити широке коло наших читачів.

УТРИМАННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ

Загальна площа матеріально-технічної бази університету з урахуванням площі Військового інституту становить 550 тис. кв.м, у тому числі 408 тис. кв.м навчальних корпусів й інших об’єктів та 142 тис. кв.м студентських гуртожитків. Крім того у нас на балансі 6 житлових будинків, 4 бази відпочинку для студентів та співробітників, паркова зона, елементи благоустрою, зовнішні інженерні мережі та інші об’єкти. Значна частина з них є пам’ятками архітектури й охороняється законами України.

Відведена університету у постійне користування територія становить близько 140,0 га, зокрема 35,0 га – пансіонат “Маяк” та інші оздоровчі бази.

Сума загальних витрат на утримання матеріально-технічної бази у 2005 році становила 53,95 млн грн (у 2004 р. – 44,53 млн грн), з яких витрати на комунальні послуги склали 12,01 млн. грн, 22% (у 2004 р. – 12,32 млн грн), витрати на ре¬монтно-відновлювальні роботи – 10,403 млн грн, 19% (у 2004 р. – 8,78 млн грн).

Порівняно з 2004 роком загальні витрати на утримання матеріально-технічної бази в минулому році збільшились на 9,42 млн грн.

Цілком виправдало себе рішення ректорату щодо передачі частини функцій стосовно експлуатації майнового комплексу від центрального управління університету у розпорядження структурним підрозділам.

ВИТРАТИ НА КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ

За 2005 рік підрозділами університету спожито:

 • теплової енергії – 81 625 Гкал на суму 5,806 млн грн (у 2004 р. – 90,0 тис. Гкал на суму 6,134 млн грн);
 • електричної енергії – 19 023 млн кВт.год на суму 3,401 млн грн (у 2004 р. – 17 938 тис. кВт.год на суму 3,02 млн грн);
 • води холодної – 2 551 тис. куб.м на суму 2,753 млн грн (у 2004 р. – 2 900 тис. куб. м на суму 3,029 млн грн);
 • газу природного – 68,6 тис. куб.м на суму 51,7 тис. грн (у 2004 р. – 268 тис. куб.м на суму 70,0 тис. грн).

Загальна вартість спожитих у 2005 році електроенергії, тепла, води і природного газу становить 12,01 млн. грн (у 2004 р. – 12,32 млн грн).

Порівняно з 2004-м використання теплової енергії зменшилось на 9,3%, холодної води – на 13,4%. Але споживання електричної енергії збільшилось на 6%. Основними об‘єктами, де зросло споживання електричної енергії, є студентські гуртожитки №№ 1, 8, 18, 19, 20, 21.

Зростання споживання енергоносіїв обумовлено як зростанням кількості студентів, що проживають у гуртожитках, так і збіль¬шенням насиченості навчальних корпусів і гуртожитків комп’ютерною та побутовою технікою. Але, водночас слід відмітити не¬доліки в роботі господарських служб і окремих підрозділів, зокрема не зовсім чіткий облік фактично спожитих енергоносіїв і холодної води, а також випадки несвоєчасного ремонту лічильників. В аудиторіях і лабораторіях після закінчення занять своєчасно не вимикається освітлення.

РЕМОНТНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ

Загальний обсяг коштів, використаних у 2005 році на ремонтно-відновлювальні роботи становить 10 403 тис. грн (у 2004 р. – 8 779 тис. грн). Структура витрат:

 • загальнобудівельні роботи – 7 360 тис. грн;
 • санітарно-технічні роботи – 707 тис. грн;
 • електромонтажні роботи – 252 тис. грн;
 • зовнішні інженерні мережі – 116 тис. грн;
 • благоустрій території – 999 тис. грн;
 • покрівельні роботи – 969 тис. грн.

Минулого року були проведені ремонти покрівель навчальних корпусів №№ 1, 2, 6, 7, 18, 22, 23, 24, 28, 29, 31, а також центрального складу.

Відремонтовано також 252 аудиторії й лабораторії, з них 7 потокових, 114 санітарних вузлів та місць загального користування, багато коридорів та інших службових приміщень.

Ремонтні роботи проводились в усіх без винятку навчальних корпусах.

Загальний обсяг їх у навчальних корпусах разом із зовнішніми інженерними мережами і благоустроєм прилеглої до них території у грошовому виразі становить 6 617 тис. грн (у 2004 р. – 4 175 тис. грн).

Окремі підрозділи значну частину робіт, що визначилась у сумі 627 тис. грн (у 2004 р. – 500 тис. грн) виконали силами своїх співробітників без залучення сторонніх виконавців. Зокрема, ВІТІ – 403 тис. грн, ЦФВС – 63 тис. грн, ФЕА –36 тис. грн, ФІОТ – 21 тис. грн, ІЕЕ – 18 тис. грн, ВПІ – 44 тис. грн, ФС – 12 тис. грн, ММІ – 11 тис. грн, ХТФ – 3 тис. грн та інші факультети з менш значними витратами. З урахуванням оплати підрядним організаціям факультети витратили значно більше власних коштів – близько 2 242 тис. грн. Серед них ЦФВС – 513 тис. грн, ВІТІ – 612 тис. грн, ФММ – 235 тис. грн, ММІ – 66 тис. грн, ТЕФ – 127 тис. грн, ФТІ – 167 тис. грн, ІХФ – 61 тис. грн тощо.

Відділ головного енергетика уні¬верситету силами своїх співробітників виконав ремонтні роботи на загальну суму 140 тис. грн у навчальних корпусах №№ 1, 6, 7, 18, 21, 31; також по ремонт кабелів і зовнішнього освітлення Проведено ревізію електрообладнання в ТП і щитових, відновлено роботу вентиляції й теплових завіс у корпусах №№ 5, 7, 18, 19, 20, 21, передано на баланс АК “Київенерго” РП–226 балансовою вартістю 104 тис. грн.

Річний обсяг витрат на благоустрій території з урахуванням робіт з ремонту асфальтового покриття становить 999 тис. грн. Серед підрозділів, які найкраще підготували свої об‘єкти, слід відзначити ФС, ММІ, ФММ, ТЕФ, ІФФ, ФЕЛ, ФІОТ.

УТРИМАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ СТУДЕНТСЬКОГО МІСТЕЧКА

Cпільними зусиллями ректорату, дирекції студмістечка, господарських служб, керівників ін¬ститутів і факультетів, органів студентського самоврядування і профкому утримуються наші гуртожитки на рівні нормальних побутових умов.

Гуртожитки експлуатуються вже досить тривалий час і тому підтримання їх в належному експлуатаційному стані потребує значних фінансових витрат. За минулий рік грошові надходження до студентського містечка склали

6 350 тис. грн, з них 5 627 тис. грн становить оплата студентами за проживання. Торік студентське містечко отримало цільові грошові надходження з фонду розвитку університету в сумі 265 тис. грн, а також на розвиток матеріальної бази з централізованого фонду – 458 тис. грн на придбання м’якого інвентарю. Загальні витрати – 5 664 тис. грн.

У підтримання матеріально-технічної бази студентського містечка вклали свої кошти, зокрема, ФП, ФІОТ, ФЛ, ФС, ІХФ, ФЕЛ.

КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО

Як відомо, за рахунок державного бюджету асигнувань на будівництво нових навчальних корпусів і студентських гуртожитків уже тривалий час не виділяється. В цих умовах університет змушений орієнтуватися на досить обмежені власні кошти, а також вишукувати можливість залучення інвестицій сторонніх інвесторів для будівництва на відведених університету в постійне користування земельних ділянках житлово-навчальних комплексів за рахунок інвесторів з передачею університету частини побудованих об’єктів.

На сьогодні найбільш вірогідними є два таких проекти. Перший – будівництво житлово-навчального комплексу на земельній ділянці, що примикає до навчального корпусу №30 та будівництво студентського гуртожитку по вулиці Виборзькій поруч з гуртожитками №8 і №10. Університетом розглядаються й інші інвестиційні проекти.

В минулому році за рішенням Київської міської державної адміністрації і за її кошти досить успішно проводились роботи з реконструкції паркової зони університету – пам’ятки ландшафтно-паркової архітектури. Проект реконструкції парку виконав інститут “УкрНДІінжпроект”, замовником виступає Комунальне об’єднання “Київзеленбуд”, безпосереднім виконавцем робіт є генеральний підрядник – корпорація “Укрреставрація”. Наш університет виступає координатором усіх дій щодо організації робіт з реконструкції парку.

Із загального обсягу робіт у сумі 15,0 млн грн була виділена перша черга – перший пусковий комплекс вартістю біля 9,0 млн грн. Це ділянка парку в межах від алеї, що веде від проспекту Перемоги до головного корпусу, і до Меморіалу студентам і співробітникам університету, що загинули в роки Великої Вітчизняної війни, включаючи сам меморіал. Зараз здійснюються заходи щодо подальшого продовження робіт з реконструкції парку вже в поточному році.

Слід окремо відзначити, що у вирішенні досить складних питань як у фінансуванні, так і у виконанні робіт по реконструкції парку неоціненну допомогу постійно надають перший заступник голови Київської міської державної адміністрації В.Д.Борисов, голова Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації І.П.Сидоров, начальник Головного управління комунального господарства КМДА М.М.Шпарик, депутат Київської міської ради Д.Й.Андрієвський, за що університет їм щиро вдячний.

Наступним об’єктом, яким ми займались у минулому році, і будемо дуже серйозно займатись у поточному – це добудова до навчального корпусу №35 для розміщення Українсько-японського центру, яка має бути побудована відповідно до рішення Уряду України.

Минулого року проводилась значна робота щодо переведення вулиці Політехнічної в пішохідну зону. На сьогодні вирішено питання щодо першого етапу цієї роботи – закриття вулиці для проїзду автотранспорту.

РОБОТА АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

АТП – це один з підрозділів уні¬верситету, який працює на засадах господарського розрахунку. Його послуги платні, тобто видатки його залежать від доходів за надані послуги.

Так, за минулий рік підприємством надано послуг на суму 2 215 тис. грн, які в основному використано на свої потреби.

Заробітна плата співробітників АТП за минулий рік зросла на 35%.

За рік власними силами співробітників АТП відремонтовано кімнату для відпочинку водіїв та дві автомашини. За рахунок університету у 2005 році придбано три одиниці техніки.

До послуг співробітників АТП залучено медичного працівника, який щоденно проводить огляд водіїв перед виїздом їх у рейс.

РОБОТА ГОСПОДАРСЬКОГО ВІДДІЛУ

Основним завданням господарського відділу є підтримання в належному стані навчальних корпусів і території університету, зокрема догляд за благоустроєм. Обсяг території, що підлягає прибиранню, становить близько 46 га. Незважаючи на пору року, робота відділу не зупиняється, особливо це стосується зимового періоду, коли треба прибирати сніг, посипати піском тротуари.

Весною під час проведення місячника з благоустрою поряд з генеральним прибиранням території після зими було проведено обстеження всіх дерев, у тому числі зрізано аварійні дерева біля навчальних корпусів №№ 1, 10, 12, 17, очищено від омели 18 дерев; газони, кущі й дерева підживлено мінеральними добривами. Постійно поновлюються зелені насадження, зокрема висаджено декоративні саджанці гінкго, карпатські ялинки та інше. Щорічно розширюється площа газонів, минулого року облаштовано ще 305 кв.м газонів, біля 200 кв.м відновлено пошкоджених. Газони і квітники потребують постійного догляду, зокрема своєчасного поливу і покосу трави.

За цей час вивезено на звалище понад 500 тонн різного сміття

Серед підрозділів за участь у двомісячнику слід подякувати факультетам ТЕФ, ММІ, РТФ, ХТФ, ФТІ, ФММ, ІФФ, ФІОТ.

Співробітники господарського відділу провели значну роботу зі збору металобрухту: за минулий рік його зібрано і вивезено в ЗАТ “Київвтормет” біля 40 тонн на суму 27 тис.грн.

ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНОК СТУДЕНТІВ І СПІВРОБІТНИКІВ

Незважаючи на обмежені можливості у фінансуванні, умови для відпочинку і оздоровлення щорічно поліпшуються, особливо це стосується основної бази – пансіонату “Маяк”, будівництво якого повністю закінчено, наразі мова йде тільки про його вдосконалення.

Ремонтні роботи і матеріально-технічне забезпечення здійснені повністю господарськими службами університету разом з обслуговуючим персоналом баз. Дитячий оздоровчий табір “Маяк” на період оздоровчого сезону було передано профспілковій організації співробітників університету.

Для пансіонату “Маяк”, який розташований на березі Чорного моря, має досить комфортні умови для відпочинку і користується найбільшою популярністю, була встановлена квота: одна путівка на 10 співробітників.

Собівартість путівок у пансіонат “Маяк” на 20 днів становила 1400 грн, співробітникам університету і членам їх сімей – 700 грн, дітям до 14 років також 700 грн. За три зміни в пансіонаті оздоровилось 1753 особи, в тому числі 963 студенти.

Поступово відроджується робота студентського спортивно-оздоровчого табору “Політехнік” на березі Київського моря. Вартість путівок на 14 діб – 60 грн. Табір було повністю підготовлено для прийому відпочиваючих: проведено необхідний ремонт у спальному і господарському корпусах, їдальні, відремонтовано інженерні мережі, очисні споруди, один корпус відремонтовано з урахуванням сучасних вимог.

Торік продовжувались ремонтно-відновлювальні роботи у студентському військово-спортивному таборі “Сосновий” біля міста Українка Обухівського району. Підрядна організація успішно проводить роботи з капітального ремонту, закінчується встановлення огорожі. Завершується проектування мереж зовнішнього водопроводу і каналізації з підключенням їх до міських мереж. Передбачено також облаштування пляжу на березі річки Дніпро.

Функціонує у нас також студентський оздоровчий табір “Глобус” в мальовничому місці Карпат. Вартість пільгової путівки – 80 грн на 14 діб. Дотація здійснюється за рахунок університету в межах кошторису. За минулий рік в таборі відпочили 360 чоловік. Цьому табору пора вже приділити особливу увагу, зокрема вирішити питання щодо відведення у постійне користування земельної ділянки, провести ремонт наявної матеріальної бази та розширити її.

Значну роботу з оздоровлення студентів і співробітників проводить постійно діючий університетський санаторій-профілакторій, який щорічно обслуговує до 4 тисяч чоловік за зміну у 24 дні.

Санаторій-профілакторій працює в контакті з нашою студентською поліклінікою, що створює значний лікувально-оздоровчий центр. Думаю, що час подумати про створення у поліклініці стаціонарного відділення.

ОРГАНІЗАЦІЯ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ

Основним підрозділом організації харчування студентів і спів¬робітників університету є Центр студентського харчування (ЦСХ), поряд з ним в університеті функ¬ціонує розгалужена мережа стаціонарних і пересувних буфетів, які підпорядковані як ЦСХ, так і комерційним структурам.

Останнім часом мережа стаціонарних кафе і буфетів від ЦСХ в студентських гуртожитках і навчальних корпусах постійно вдосконалюється, зокрема відкрито буфет у навчальному корпусі №22.

Слід зазначити, що ціни в студентських їдальнях значно нижчі за комерційні, а якість і набір страв не гірші, тому продукція їдальні користується попитом у студентів і співробітників.

Передбачені планом заходи дозволять розширити асортимент, підвищити якість продукції й послуг, знизити її вартість та інше.

РОБОТА ВІДДІЛУ ПОСТАЧАННЯ

За 2005 рік відділом постачання за кошти позабюджетної діяльності було придбано електротовари, господарчі товари, миючі засоби, спецодяг, меблі, вироби із текстилю, папір, канцтовари, посуд, вогнегасники, комп’ютери та багато іншого на загальну суму 283 тис.грн.

Значну роботу співробітники відділу виконали з підготовки баз відпочинку до оздоровчого сезону, коли було придбано різних побутових товарів на суму 166 тис.грн.

РОБОТА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВОГО ВІДДІЛУ

Робота відділу минулого року була спрямована на максимально можливе задоволення соціальних і побутових потреб співробітників університету, а також мешканців наших відомчих житлових будинків.

Для цього торік було сформовано товариство забудовників на придбання квартир з 50% вартістю у будинках, які споруджують інвестори на відведених університету земельних ділянках. Відповідні угоди з університетом підписані. Сформована черговість із 135 співробітників, із яких 44 перебувають на квартирному обліку в райдержадміністраціях за місцем проживання. Поновлені відповідні контрольні списки в університеті, у яких на цей час перебуває 75 сімей.

Протягом року соціально-побутовий відділ організовував проведення медичного огляду співробітників ХТФ, ФБТ та ІХФ, які працюють у шкідливих умовах.

Значна увага приділялась оформленню виплат і компенсацій учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС та потерпілим внаслідок аварії. Таку допомогу отримали 22 особи. Також проведені такі виплати: компенсація на харчування – 22 особи, компенсація по догляду за дітьми до 3-х років – 3 особи, дітям-інвалідам – 3 особи, школярам – 6 осіб, дітям, що не відвідують дитячий садок, – 5 осіб та інші виплати.

Поряд з цим ветеранам-пенсіонерам університету (55 осіб) організовано безкоштовні обіди (вартість по 8 грн. за обід). Пенсіонерам 4 рази за рік спілкою Самаритян надавалась допомога продуктовими наборами.

Стіл замовлень Спілки споживачів “Політехніка” постійно розширює перелік торгових послуг. Співробітники університету мають змогу замовити необхідні продукти, а студенти – купити гарячі бутерброди, молочні продукти, чай, каву.

РОБОТА ВІДДІЛУ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Співробітники цього відділу проводять у підрозділах відповідні навчання з питань техніки безпеки і охорони праці, здійснюють контроль за їх виконанням. Було перевірено 21 структурний підрозділ університету. Основні недоліки, що виявлені при перевірках, – це відсутність на робочих місцях інструкцій з охорони праці та посадових інструкцій, вчасно не перевіряється заземлення, не проводиться оперативний контроль з охорони праці та інше.

Особливе навантаження на відділ припадає на початок навчального року. Вступний інструктаж проходять всі без винятку робітники, що зараховуються на роботу в університет, таких було біля 1300 чоловік, а також зараховані на перший курс студенти. 204 співробітників пройшли допідготовку у зв’язку з допуском до роботи з підвищеною небезпекою, 208 осіб пройшли медичний огляд.

За минулий рік на заходи щодо охорони праці витрачено 229,7 тис.грн, це атестація робочих місць, спецодяг, миючі засоби, наглядна агітація та інше.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НА 2006 РІК

1. Усі заявки підрозділів щодо проведення ремонтно-відновлювальних робіт на об’єктах університету в 2006 році, які не входять до зобов’язань структурних підрозділів у зв’язку з передачею їм майнового комплексу, включені до відповідного річного плану робіт, якій маємо виконати за рахунок загальноуніверситетських коштів.

2. Визначено основні напрями капітального ремонту. Серед них:

 • здійснення заходів щодо стабілізації деформацій несучих конструкцій у навчальному корпусі №12 з метою попередження можливої аварійної ситуації;
 • уважне спостереження за деформацією конструкцій навчального корпусу №7, і в разі необхідності – здійснення необхідних заходів;
 • благоустрій території, зокрема заплановано відновлення в історичному вигляді курданерів в районі навчальних корпусів №1 і №4 в єдиному ансамблі з реконструкцією паркової зони;
 • значне збільшення кількості місць для проживання в студентських гуртожитках, зокрема за рахунок внутрішніх резервів, подальше відновлення роботи спортивних і робочих кімнат, буфетів та інше.

3. Капітальне будівництво:

 • продовжити, а за можливості й закінчити, як це було обіцяно Ки¬ївською міською державною адміністрацією, реконструкцію парку;
 • всіляко сприяти початку будівництва двох студентських гуртожитків – по вулиці Виборзькій та Індустріальному провулку за рахунок сторонніх інвесторів, з якими укладено відповідні угоди;
 • продовжити проектування навчально-лабораторного корпусу факультету аерокосмічних систем;
 • продовжити роботи щодо переведення вулиці Політехнічної в пішохідну зону;
 • розпочати, а за можливості й завершити в поточному році добудову до існуючого навчального корпусу №35 для розміщення Українсько-японського центру за рахунок державних бюджетних асигнувань.

Поставлені завдання цілком реальні за умови мобілізації зусиль усього колективу університету, і в першу чергу господарських та інженерних служб. Потенціал у нас дуже великий, практичного досвіду також достатньо. Наше завдання – зуміти правильно все це використати.