ММІ

Для інноваційного прориву у верстатобудуванні [семінар]

Перспективи розвитку верстатобудування в Україні обговорили фахівці ММІ та деяких інших факультетів на семінарі, що пройшов 16 грудня 2010 р. у виставковому залі Наукового парку під керівництвом зав. каф. конструювання верстатів та машин (КВМ) проф. В.Б. Струтинського.

ІІ всеукраїнська олімпіада з механотроніки

Минулий рік, серед іншого, для кафедри прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки ММІ ознаменувався успішним проведенням ІІ Всеукраїнської олімпіади «Механотроніка в машинобудуванні», особливість якої полягає в міждисциплінарному змісті та формі змагань (розробка і складання діючих прототипів майбутніх систем).

Вісник НТУУ "КПІ". Машинобудування

Збірник наукових праць "Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" серія машинобудування" призначений для знайомлення вчених та науково-технічних фахівців у галузі машинобудування з новітніми досягненнями в галузі машинобудування, результатами наукови

Петраков Юрій Володимирович. Складні деталі виготовляти просто

Юрій Володимирович Петраков – завідувач кафедри технології машинобудування, доктор технічних наук, професор, винахідник СРСР, керівник галузевої науково-методичної лабораторії віртуальних засобів навчання з інженерної механіки, автор одного підручника і 5 навчальних посібників, затверджен

Студентське конструкторське бюро «Верстат»

Студентське конструкторське бюро (СКБ) “Верстат” було створено 2 роки тому на кафедрі конструювання верстатів та машин (КВМ) ММІ.Основними завданнями СКБ є розробка конструкторської документації верстатів, макетів та стендів з механізмами паралельної структури та їх дослідження, а також підвищення якості наскрізної конструкторської підготовки студентів усіх спеціальностей ММІ і оволодіння сучасними методами проектування і розрахунків деталей, вузлів, механізмів та машин різного технологічного призначення.

Delcam plc – НТУУ «КПІ»

Уже майже п’ять років на кафедрі інтегрованих технологій машинобудування ММІ (завідувач кафедри – д.т.н. В.А.Пасічник) діє навчальний центр Delcam plc – НТУУ “КПІ” (науковий керівник – д.т.н., проф. Н.С.Равська).

Стаднику Володимиру Антоновичу – 70!

Досвідчений педагог, методист і науковець, доцент, кандидат технічних наук, автор понад 100 науково-методичних посібників та близько 50 отриманих одноосібно і спільно зі студентами авторських свідоцтв і патентів на винаходи, Володимир Антонович Стадник днями відсвяткував свій ювілей.