Делегація ММІ на конференції в Білорусі

Десята науково-технічна конференція "Сучасні проблеми машинознавства" пройшла 23–24 жовтня 2014 р. в Гомельському державному технічному університеті ім. П.Й.Сухого (ГДТУ). В її роботі взяла участь делегація ММІ НТУУ "КПІ" у складі професора кафедри конструювання верстатів та машин Ю.М.Кузнєцова, доцента цієї кафедри О.В.Литвина та аспіранта кафедри А.С. Дем'яненка. Механіки ММІ традиційно беруть участь в цій конференції, яка відбувається раз на два роки, відповідно до Договору про партнерство, співробітництво та науковий обмін між ГДТУ ім. П.Й.Сухого та НТУУ "КПІ".  Договір передбачає спільні дослідження, участь у конференціях, обмін інформацією та студентами. Серед гостей конференції – А.О. Зуділов, перший заступник начальника КБ Філії ВАТ "Компанія "Сухой" "ОКБ Сухого".

Професор Ю.М.Кузнєцов виступив з пленарною доповіддю "Генетико-морфологічний підхід до створення антропогенних систем на прикладі верстатів". Науковці ММІ виступили з доповідями в різних секціях, у т. ч. "Динаміка, міцність і надійність машин", "Моделювання процесів, автоматизація конструювання і проектування машин". За матеріалами виступів будуть опубліковані статті в журналі "Вестник ГГТУ". Видано відповідний сертифікат про участь у конференції за підписом проректора з наукової роботи А.А.Бойка.

На основі пункту договору про співпрацю університетів, що передбачає розгляд та рецензування завершених дисертаційних робіт у двосторонньому порядку, була проведена апробація кандидатської дисертаційної роботи "Система контролю просторового положення інструменту верстата з механізмами паралельної структури" аспіранта 3-го року навчання кафедри конструювання верстатів та машин НТУУ "КПІ" А.С.Дем'яненка (науковий керівник д.т.н., проф. В.Б.Струтинський).

А в травні 2014 р. аспіранти і викладачі кафедри конструювання верстатів та машин взяли участь у XIV Міжнародній науково-технічній конференції студентів, аспірантів та молодих учених "Дослідження і розробки в галузі машинобудування, енергетики і управління", яка теж відбулась ГДТУ ім. П.Й.Сухого.

На конференції було представлено більше 100 доповідей від академічних, вузівських, науково-дослідних установ і підприємств з Білорусі, Росії, України. В ході обговорення були розглянуті питання, що стосуються динаміки, надійності і довговічності машин, зокрема літальних апаратів, моделювання процесів руйнування і деформування неоднорідних елементів, обробки матеріалів, розробки приладів контролю, систем моніторингу та діагностики машин, втомних випробувань та ін.

Відбулась зустріч і обговорення питань співпраці з деканом машинобудівного факультету к.т.н., доцентом Г.В.Петришиним, проректором по науковій роботі доц. А.А.Бойком, завідувачем кафедри металорізальних верстатів та інструментів М.І.Михайловим, з професором Білоруського державного університету транспорту Г.П.Таріковим.

О.В.Литвин, доцент кафедри КВМ

На фото: Виступає проф. Ю.М.Кузнєцов