Академічна мобільність

В КПІ ім. Ігоря Сікорського діє 10 програм подвійного диплома та 4 програми обміну. Студенти активно виїжджають до університетів, з якими в університету є відповідні угоди про співробітництво. Найбільш популярними є програми подвійного диплома з Університетом ле Ман (Франція) та Університетом Отто фон Геріке (Німеччина), серед програм обміну – з Університетським коледжем м. Йовік (Королівство Норвегія).

Майже половина студентів, які навчаються за кордоном, здобувають освіту за програмами подвійного диплома.

В КПІ ім. Ігоря Сікорського діють проекти ERASMUS MUNDUS: ЕMERGE, EWENT, ТЕМРО, ACTIVE та EUROEAST.

Академічна мобільність в цілому – це інтеграційний процес у сфері освіти, що надає можливість студентам, аспірантам, викладачам приймати участь в різноманітних навчальних або навчально-дослідницьких програмах. Основними цілями таких програм є підвищення якості освіти, розвиток міжкультурного обміну, підготовка майбутніх кваліфікованих спеціалістів. Участь в програмах академічної мобільності дає студенту можливість отримати якісну європейську освіту по обраному напряму підготовки, розширити свої знання у всіх областях європейської культури, відчути себе повноцінним громадянином Європи.

Академічна мобільність в КПІ ім. Ігоря Сікорського організована впровадженням механізму студентського обміну та участю студентів в програмах подвійних дипломів, індивідуальних грантів.  Розвиваючи мобільність студентів, КПІ ім. Ігоря Сікорського приймає участь в процесах інтернаціоналізації та глобалізації, розвиває процес підготовки професіоналів, висококваліфікованих спеціалістів; підтримує соціальні, економічні, культурні, політичні взаємовідносини та зв’язки з іншими країнами.

Академічна мобільність студента — це можливість упродовж періоду навчання в університеті провчитись один або більше семестрів в закордонному навчальному чи науковому закладі, де готують фахівців за цією ж спеціальністю, із зарахуванням дисциплін (кредитів) та періодів навчання. Академічна мобільність є одним з передових напрямів міжнародної діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського, що відкриває своїм студентам виняткові можливості для отримання елітної освіти, проведення досліджень або проходження стажування за кордоном в рамках міжнародної співпраці. Сьогодні цілеспрямовані студенти університету можуть одержати досвід перебування в умовах принципово іншої системи вищої освіти. Співпраця здійснюється на основі партнерських відносин КПІ ім. Ігоря Сікорського з іноземними університетами і компаніями, дякуючи чому наші студенти можуть брати участь в міжнародних освітніх програмах і:

  • випробувати себе в іншій системі організації вищої освіти;
  • одержати додаткові знання в суміжних галузях;
  • користуватися сучасним технічним оснащенням у зарубіжних учбових лабораторіях і наукових центрах для вирішення поставлених завдань;
  • удосконалювати рівень володіння іноземною мовою;
  • одержати диплом зарубіжного університету;
  • набути професійного досвіду роботи у період проходження практики на зарубіжному підприємстві або під час стажування в науковій лабораторії (центрі), що, як правило, передбачається учбовим планом;
  • ознайомитися із зарубіжною культурою, історією, вивчити звичаї країни і навчитися розуміти стратегію ведення переговорів;
  • одержати диплом зарубіжного університету та диплом КПІ ім. Ігоря Сікорського

Академічна мобільність стала невід'ємною частиною сучасної освіти, яка надалі зростатиме.