Академічна мобільність є одним із пріоритетних напрямів діяльності Університету з метою поглиблення інтернаціоналізації та інтеграції Університету в український та міжнародний освітньо-науковий простір, підвищення якості освіти та ефективності наукових досліджень, а також забезпечення конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг.

Право на академічну мобільність реалізується на підставі міжнародних договорів про співробітництво в галузі освіти та науки, міжнародних програм та проектів, договорів про співробітництво між вітчизняними та іноземними закладами вищої освіти (науковими установами, підприємствами, організаціями) або їх основними структурними підрозділами, а також між учасником освітнього процесу та закладом вищої освіти (науковою установою, підприємством, організацією) з власної ініціативи, підтриманої адміністрацією Університету на основі індивідуальних запрошень.

Форми документів за напрямом академічної мобільності вводяться наказом ректора Університету відповідно до Інструкції з діловодства.

Учасники академічної мобільності в Університеті мають однакові академічні права та обов’язки з здобувачами вищої освіти та Працівниками Університету.

Положення про академічну мобільність КПІ ім. Ігоря Сікорського