МНПК «Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи»

Міжнародна науково-практична конференція «Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи» запрошує викладачів, науковців, представників підприємницьких структур до обговорення актуальних питань бізнесу та менеджменту. Організатор конференції Факультет менеджменту
та маркетингу КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Секція 1. Тенденції розвитку бізнесу та менеджменту

Трансформації в бізнесі як передумова новітніх
управлінських концепцій
Прогнози і виклики четвертої промислової революції
Зміна бізнес-моделей організації діяльності підприємств
Діджиталізація бізнес-процесів підприємства

Секція 2. Менеджмент міжнародного бізнесу в умовах
глобалізації

Проблеми та перспективи розвитку менеджменту
міжнародного бізнесу
Функціонування вітчизняних підприємств у глобальному економічному середовищі
Сучасні тенденції та форми інтернаціоналізації бізнесу
Вплив євроінтеграції на стратегічний розвиток підприємств

Секція 3. Інновації та підприємництво як основа економічного
зростання країни

Цільові орієнтири та шляхи забезпечення інноваційного
розвитку підприємств
Форми та механізми розвитку інноваційного підприємництва
Проблеми та можливості інвестування інновацій

Секція 4. Управління ланцюгами поставок у стратегії розвитку підприємства

Ланцюги поставок як нове бізнес-середовище
Виробничі операції в ланцюгах поставок
Інтеграція та співробітництво в ланцюгах поставок
Логістика в Інтернет-середовищі

Організаційні питання:

• Дистанційний режим з використанням платформи Zoom.
• Участь у конференції безкоштовна.
• Робочі мови конференції: українська, англійська.

Контакти:
konfkafmen@kpi.ua