Сайти конференцій

[сайт] Конференція «Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку» PEMS

Конференція «Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку» (PEMS) проводиться за підтримки Міністерства освіти та науки України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України, проекту UNIDO «Впровадження

[сайт] Конференція «Гіротехнології, навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки»

Міжнародна науково-технічна конференція «Гіротехнології, навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки»

До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі, молоді вчені, аспіранти, студенти.

На конференції будуть працювати наступні секції:

[сайт] Конференція "Системний аналіз та інформаційні технології" (САІТ)

Міжнародна науково-технічна конференція "Системний аналіз та інформаційні технології" ("System Analysis and Information Technologies") SAIT - один із найавторитетніших форумiв, який збирає для обговорення актуальних проблем системного аналiзу та iнформацiйних технологiй представників різних галузей науки

[сайт] Семінар "Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення"

Семінар "Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення" присвячується пам’яті Ігоря Валентиновича Недіна - фундатора наукової школи дослідження проблем економічної безпеки в Україні, ентузіаста досліджень зі сталого розвитку, екологічного менеджменту, моделювання еконо

Конференція "Електроніка і нанотехнології" (ELNANO)

Головними організаторами Міжнародної науково-технічної конференції "Електроніка і нанотехнології" – "ELNANO" виступають КПІ ім.Ігоря Сікорського (кафедра електронної інженерії, кафедра мікроелектроніки, кафедра електронних пристроїв та систем) та, починаючи з 2013 року, IEEE (Institute of Electri

[сайт] Конференція "Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті"

Конференція "Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті" має за мету обговорення проблем та перспектив розвитку використання відновлюваних джерел енергії, електро- і біоенергетичних ресурсів, тепла землі і теплопостачання країни за рахунок енергії сонця, вітру, гідроенергетичних

[сайт] Міжнародна юридична конференція "Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави"

Міжнародна юридична конференція "Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави" призначена для наукового та практичного обговорення широкого спектру актуальних проблем держави і права на сучасному етапі державотворення.

Секції конференції: