Протягом багатьох років КПІ ім. Ігоря Сікорського є осередком вироблення та втілення інноваційних рішень у сфері забезпечення сталого розвитку суспільства в рамках своєї начальної, наукової та виховної діяльності.

Стратегія сталого розвитку Університету лежить в основі реалізації концептуальних напрямків розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорського:

 • Удосконалення моделі дослідницького університету
 • Розвитку інноваційної екосистеми “Sikorsky Challenge”
 • Забезпечення фундаментальності підготовки
 • Втілення принципів гармонійності та багато вимірності виховання нового покоління фахівців
 • Реалізації комплексної системи до університетської підготовки
 • Забезпечення міждисциплінарності, системності, комплексності підготовки
 • Швидкого реагування на зміни характеру і структури ринку праці в умовах четвертої індустріальної революції
 • Підсилення прямої взаємодії КПІ з високотехнологічним ринком праці
 • Науково-інноваційної роботи
 • Діяльності університету у сфері міжнародних відносин
 • Інформатизації управління університетом
 • Експлуатації та розвитку матеріально-технічної бази
 • Соціального захисту членів колективу університету
 • Демократизації університетського життя, децентралізації управління та широкого впровадження самоуправління
Attachment Size
strategy-sd-2023-2028.pdf (1.27 MB) 1.27 MB