Сайти ФММ

Збірник наукових праць "Сучасні проблеми економіки і підприємництво"

Збірник наукових праць створено у 2006 році на базі Міжнародної науково-практичної конференції "Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки" як можливість апробувати результати своїх досліджень студентами економічних спеціальностей НТУУ "КПІ".

Збірник наукових праць молодих вчених "Актуальні проблеми економіки і управління"

Збірник наукових праць молодих вчених "Актуальні проблеми економіки і управління" публікує результати наукових досліджень студентів та аспіратів, що навчаються на факультеті соціології і права, в галузі економіки.