20 квітня 2023 р. кафедра менеджменту підприємств факультету менеджменту та маркетингу провела IV Міжнародну науково-практичну конференцію "Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи", яка цього року була приурочена 125-й річниці заснування КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Конференція має понад десятирічну історію і вже стала для науковців і практиків звичним майданчиком обміну передовим досвідом і здобутками у сфері теоретичних і прикладних засад розвитку бізнесу та менеджменту, а також важливою складовою у становленні сучасних фахівців. Попри війну, цьогорічна конференція зібрала понад 130 учасників з України, а також з Польщі, Болгарії, Чехії, Німеччини, Канади та Туреччини. Основною метою заходу стало обговорення нагальних питань, пов'язаних з ефективним управлінням підприємствами в кризових швидкозмінних умовах, пошуком інноваційних стратегій і бізнес-моделей, спрямованих на відновлення та покращення становища в бізнесі.

Пленарну частину конференції відкрили декан факультету менеджменту та маркетингу Марина Кравченко та завідувачка кафедри менеджменту підприємств Вікторія Дергачова, які відзначили вагомий внесок освітян, науковців і майбутніх фахівців у наближення Перемоги та майбутнє відродження України, а також важливість їхньої ролі у визначенні шляхів подолання наслідків кризових явищ, відбудови і подальшого економічного розвитку держави.

На конференції було представлено 27 доповідей науковців вітчизняних і закор-донних закладів вищої освіти та працівників підприємств і організацій: Вроцлавського політехнічного університету, Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія", Національного технічного університету "ХПІ", Національного технічного університету "Дніпровська політехніка", ПрАТ "НМКЗ", Національного авіаційного університету, Національного інституту стратегічних досліджень, Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" та ін.

Крім пленарного засідання, учасники конференції взяли участь у роботі секцій за чотирма тематичними напрямами: "Тенденції розвитку бізнесу та менеджменту", "Менеджмент міжнародного бізнесу в умовах глобалізації", "Інновації та підприємництво як основа економічного зростання країни", "Управління ланцюгами поставок у стратегії розвитку підприємства".

У межах конференції було обговорено значну кількість тем, пов'язаних з ефективним управлінням підприємствами в умовах нестабільності і непередбачуваності. Експерти зазначали, що успішність діяльності підприємства залежить від його здатності швидко та ефективно адаптуватися до нових умов роботи. Однією з ключових тем стала необхідність розробки гнучких стратегій, які дозволять компаніям розвиватися та зміцнювати свої позиції на ринку, а також ефективно використовувати ресурси та оптимізувати бізнес-процеси. Крім того, учасники обговорили питання зменшення ризиків для бізнесу, які в умовах нестабільності підприємства вимагають швидкої реакції на будь-які проблеми, що можуть виникати в процесі роботи.

Значну увагу доповідачі приділили впливу штучного інтелекту і цифрових технологій на трансформаційні процеси в бізнесі та питанням визначення перспектив їхнього застосування в діяльності підприємств. Спікери зазначали, що впровадження в бізнес технологій штучного інтелекту може допомогти знизити витрати операційної діяльності, пришвидшити прийняття рішень, підвищити точність прогнозування попиту на продукцію та управління запасами. Понад те, використання цифрових технологій допомагає компаніям швидше та ефективніше збирати й аналізувати великі обсяги даних, що дозволяє точніше визначати потреби клієнтів і розуміти їхній вплив на бізнес, підвищувати ефективність маркетингових заходів. Застосування розумних систем управління складами дає компаніям можливість точніше контролювати запаси та запобігати втратам, а використання електронних систем управління документами – ефективніше обробляти та зберігати важливу інформацію.

Маємо сподівання, що результати конференції спонукатимуть до пошуку рішень і нових ідей, стануть основою для подальших наукових досліджень та розробок у сфері вітчизняного менеджменту, бізнесу та інновацій.

Нині, коли світ проходить через безпрецедентні випробування, багато підприємств стикаються з проблемами в усіх сферах діяльності. Але слід пам'ятати, що навіть у найскладніші часи потрібно продовжувати розвиватися, досліджувати нові ідеї та способи розв'язання проблем.

Дякуємо ЗСУ за цю можливість!
Організаційний комітет конференції

Дата події