Сучасні машини, механізми, апарати і прилади потребують новітніх матеріалів, що характеризуються комплексом фізичних, хімічних, експлуатаційних та технологічних властивостей. Саме над удосконаленням уже існуючих матеріалів і створенням нових працюють науковці кафедри високотемпературних матеріалів та порошкової металургії НН ІМЗ ім. Є.О.Патона. 

"Науково-технічний прогрес, який докорінно змінив наше життя, був би неможливим без нових матеріалів", – переконана асистент кафедри, вихованиця наукової школи "Матеріалознавство тугоплавких сполук і композитів" Тетяна Соловйова. Нещодавно її удостоєно дворічної стипендії КМ України для молодих учених як автора актуальних науково-технічних розробок.

Науковиця пояснює, чому їй цікаво працювати саме у сфері матеріалознавства: "Розробка композиційних матеріалів, які б поєднували такі властивості, як висока міцність, твердість, стійкість до корозії, пластичність, є актуальним завданням для світової матеріалознавчої спільноти. Щоб отримати вироби із таких матеріалів, компоненти композиту повинні бути у дисперсному стані, тобто у вигляді невеликих частинок порошків. Отримання металокерамічних композитів (механічним змішуванням, радіаційним спіканням, просочуванням, іскро-плазмовим спіканням) із використанням порошкових матеріалів відкриває можливість виготовлення деталей складної форми із широким спектром функціональних властивостей".

Власне, її шлях становлення як фахівця і особистості не відрізняється від історій сотень ровесниць. У 2007 р. закінчила із золотою медаллю Березотіцьку ЗОШ І-ІІІ ст. у Полтавській області. Під час навчання у школі працювала над науково-дослідницькими проєктами, які отримали  визнання – старшокласниця стала призером конкурсу-захисту Малої академії наук України. Певно, той перший практичний досвід дослідницької роботи і вплинув на подальший вибір, і доля привела допитливу старанну дівчину до Київської політехніки. У 2007 р. вона вступила на інженерно-фізичний факультет (тепер НН ІМЗ ім. Є.О. Патона) і занурилася в дивний світ властивостей, структур і характеристик матеріалів.  У 2018 р. під керівництвом професора, нині академіка НАН України Петра Івановича Лободи успішно захистила кандидатську дисертацію на тему "Вплив мікроструктури та напружено-деформованого стану на фізико-механічні властивості композитів систем LaB6-MeB2-Cu(Al)".

На сьогодні Т.О.Соловйовою у складі наукового колективу кафедри створено новий композиційний матеріал для виготовлення електродів контактного зварювання (отримано 2 патенти на винахід та 2 патенти на корисну модель). Науковиця неодноразово була виконавцем міжнародних та держбюджетних науково-дослідних робіт. Роботи виконувались у співавторстві з українськими науковцями та зарубіжними вченими із Талліннського університету технологій (Естонія) та Католицького університету м. Льовен (Бельгія). Там вона вдосконалила навички роботи з високоточним обладнанням: установками для електроплазмового спікання (SPS) та рентгенофазового аналізу (XRD), електронної мікроскопії (SEM), обладнанням для вимірювання міцності на стиснення, напилення покриттів та ін.  Нині Тетяна Олександрівна є виконавцем проєкту, що фінансується Національним фондом досліджень України, і працює над отриманням покриттів з композиційних матеріалів із армованих тугоплавких сполук та високоентропійних сплавів, які  зможуть витримувати екстремальні умови одночасної дії температури, механічного навантаження, абразивного зношування та агресивного середовища. У 2023 р. стала керівником проєкту для молодих учених.

Певна річ, результати свого наукового пошуку молода науковиця  оприлюднює в науково-технічній періодиці та бере участь у міжнародних науково-технічних конференціях. Вона є співавторкою монографії "В'яжучі речовини та методи їх видалення в технології інжекційного лиття порошків" та  навчального посібника для студентів спеціальності "Матеріалознавство". Згідно з базою даних Scopus її індекс Гірша дорівнює 5, а кількість цитувань сягає 61. Зазвичай отримані експериментальні дані Т.О.Соловйова використовує при викладанні дисципліни "Методи дослідження фізичних властивостей матеріалів": "Завжди прагну поділитись результатами, отриманими мною чи колегами, щоб студенти бачили практичну цінність знань, отриманих на заняттях".

Крім того, викладачка активно займається профорієнтаційною роботою зі школярами, керує гуртком "Матеріалознавство та новітні технології" МАН, публікує фахові новинки в соцмережах  і на офіційних ресурсах кафедри. А з минулого року ще й активно долучилася до волонтерської й благодійної діяльності.

Своїми успіхами науковиця завдячує рідним та наставникам: "Дійсно, без моїх старань не обійшлось, проте я багато чим завдячую моїм батькам, вчителям, керівнику, викладачам, колегам, які ділились своїм досвідом і завжди підтримували. Одному досягнути успіху майже не реально. Поряд з тобою має бути потужна команда, на яку ти будеш рівнятися".

Надія Ліберт