23 листопада відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки на честь відомого вченого, професора КПІ Віталія Сігорського.  Дошку встановлено на фасаді корпусу №12, де знаходиться факультет електроніки. Саме тут понад 40 років працював Віталій Петрович Сігорський, якому цього року виповнилося б 100 років. У заході взяли участь працівники університету, нинішні і колишні співробітники ФЕЛ.

На початку церемонії до присутніх звернувся ректор КПІ ім. Ігоря Сікорського академік НАН України Михайло Згуровський: "Ми вшановуємо пам'ять і на багато століть залишаємо в історії КПІ ім'я нашого видатного соратника, колеги, витонченого інтелігента, вченого, педагога Віталія Петровича Сігорського". Михайло Захарович нагадав про основні віхи у творчому житті науковця та підкреслив, що найяскравіший період його дослідницької діяльності пройшов у КПІ. Тут він створив і наукову школу в галузі теорії електронних кіл та автоматизації проєктування в електроніці. 

В. Тимофєєв та М. Згуровський

Сферою досліджень В.П. Сігорського була теорія та математичне моделювання електронних кіл, розробка методів комп`ютерних технологій проєктування. До його головних наукових здобутків слід віднести розробку теорії і алгоритмів аналізу транзисторних схем, теорії та синтезу багатозначних елементів і структур дискретної техніки, проблемної адаптації як способу підвищення ефективності та інтелектуалізації систем автоматизованого проєктування тощо. Він був  автором 375 наукових праць, 20 підручників і монографій, широко відомих фахівцям не лише України, але й інших країн; достатньо сказати, що частина з них перекладена  і  видана у США, Італії, Чехословаччині, Польщі, Угорщині. Він підготував 30 кандидатів і 10 докторів наук. Понад те, у 1974 році він  заснував на факультеті електронної техніки КПІ  кафедру теоретичної електроніки (згодом її було перейменовано на кафедру фізичної і біомедичної електроніки). Крім того, у 70-80-х роках минулого століття В.П. Сігорський розробив концепцію та ініціював запровадження на факультеті електронної техніки загальноінженерної підготовки, що впродовж 3,5 року забезпечує досягнення єдиного базового рівня електронної освіти студентами усіх спеціальностей факультету. Під його керівництвом були створені програми нових загальноінженерних дисциплін, проведено їхнє узгодження між собою та із загальноосвітніми дисциплінами, створено методичне забезпечення і кілька навчальних лабораторій.

В.П.Сігорському присвоєно почесні звання "Заслужений діяч науки і техніки України" та "Заслужений професор НТУУ "КПІ".

Учасники урочистого відкриття меморіальної дошки

А ще в рік сторічного ювілею професора Сігорського в університеті пройшла вже 41-ша Міжнародна науково-технічна конференція IEEE "ELECTRONICS AND NANOTECHNOLOGY" ("Електроніка і нанотехнології") (ELNANO-2022), фундатором і незмінним головою якої він був упродовж багатьох років. Також відбулася XV відкрита студентська олімпіада з теорії електронних кіл, яка щорічно проводиться кафедрою електронної інженерії факультету електроніки і присвячується пам’яті Віталія Петровича.

Зі спогадами про Віталія Сігорського перед учасниками відкриття пам'ятної дошки виступили декан ФЕЛ, науковий керівник кафедри електронних пристроїв та систем Валерій Жуйков і завідувач кафедри електронної інженерії професор Володимир Тимофєєв.

Дата події