Прижиттєві видання класиків української літератури в НТБ

У відділі рідкісних і цінних документів Науково-технічної бібліотеки КПІ ім. Ігоря Сікорського зберігаються не лише книги з природничих і технічних наук. Тут є й філософські, соціально-економічні видання та твори художньої літератури. Серед останніх можна виділити прижиттєві видання класиків української літератури Івана Нечуя-Левицького (1838-1918), Панаса Мирного (1849-1920), Івана  Франка (1856-1916), Василя Стефаника (1871-1936).

Прижиттєві збірки оповідань Василя Стефаника "Дорога" (1901 р.) та "Моє слово" (1905 р). видала Українсько-Руська Видавнича Спілка (м. Львів). На титульній сторінці книг вміщено емблему видавництва – дві переплетених між собою літери С і В. Це видавництво було засновано в 1899 р. з ініціативи Михайла Грушевського і проіснувало до 1932 року. Воно видавало твори українських письменників, переклади творів світової літератури та науково-популярних книг. У 1907-1908 роках деякі книги друкувались у Києві. До 1917 року Українсько-Руська Видавнича Спілка надрукувала понад 300 книг різної тематики: твори Івана Франка, Василя Стефаника, Івана Нечуя-Левицького, Ольги Кобилянської, Богдана Лепкого; переклади Вільяма Шекспіра, Джорджа Гордона Байрона, Еміля Золя та ін. До речі, у фонді Львівської національної наукової бібліотеки ім. Василя Стефаника зберігається "Каталог видань Українсько-Руської Видавничої Спілки у Львові за 1899-1912 роки".

У нашому відділі рідкісних і цінних документів зберігається два прижиттєвих видання Івана Франка. Збірка поезій "З вершин і низин" (друге, доповнене видання 1893 року), була надрукована коштом Ольги Франко – дружини автора. До неї увійшли поезії, які публікувалися під псевдонімом "Мирон" у журналах "Друг", "Світ", "Зоря", а також твори, написані після виходу першого видання. Друга книга – повість "Перехресні стежки", видана в 1899 р. редакцією "Науково-літературного вісника".

Книжки надруковано у друкарні Наукового товариства ім. Шевченка (НТШ) у Львові. Його створили у 1873 р. як Літературне товариство імені Шевченка, у 1892 р. перейменували на Наукове товариство ім. Шевченка. У 1939 р. радянська влада заборонила його діяльність, і впродовж тривалого часу товариство діяло за межами нашої країни. Роботу  в Україні НТШ відновило лише  1989 року.

На титульних сторінках обох книжок є кругла печатка "Студенческая библиотека-читальня Киевского политехнического института". Ця бібліотека була створена після революції 1905 р. У нашому відділі зберігається дуже цікавий каталог книг цієї бібліотеки, датований 1906 роком, який дає певне уявлення про те, чим, крім оволодіння фахом, цікавилися студенти КПІ на початку ХХ сторіччя.

Повість "Товариші" Панаса Мирного також входить до колекції прижиттєвих видань українських письменників нашого відділу. Вперше книгу надрукували у Женеві 1877 року під назвою "Лихі люди" без імені автора. Видання, що зберігається в НТБ, датовано 1918 роком. Видане воно в Друкарні Спілки Споживчих товариств міста Полтава з передмовою В. Щепотьєва.

Не менш відомими є "Нові повісті й оповідання. На гастролях в Микитянах" Івана Нечуя-Левицького. Ця книжка також була надрукована за життя автора 1911 року. На титульній сторінці зазначено адресу видавництва: Типографія І.І.Чоколова, Фундуклієвська вулиця, д. № 22, Київ.

Іван Іванович Чоколов був відомим на теренах колишньої Російської імперії книговидавцем, друкував книги, географічні атласи та нотні збірки. Його друкарня входила до вісімки найкращих друкарень міста Києва за якістю обладнання. Чоколов був поборником української мови й, попри Уварівську заборону, друкував книги українською мовою, був упорядником збірок поезій українських авторів.

Наші примірники прижиттєвих видань українських письменників внесено до електронної бази даних "Книжкові пам'ятки України" Національної бібліотеки України ім. Ярослава Мудрого. У базі представлені відомості про рідкісні й цінні видання, які передають експертні групи, створені для відбору книжкових пам'яток, відповідно до статті III Порядку відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань до Державного реєстру національного культурного надбання, затвердженого наказом Міністерства культури України № 437 від 14.06.2016 року.

Запрошуємо оглянути й почитати ці видання в нашому відділі.

Оксана Дигас, зав. сектору відділу рідкісних і цінних документів НТБ