25 січня свій 80-річний ювілей відзначила доцент кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей (МА та ТЙ), заступник завідувача кафедри, к.ф.-м.н. Зоя Павлівна Ординська. Більш ніж п'ять десятиліть її життя пов'язано з Київською політехнікою. Вона брала активну участь у підготовці та проведенні вступних іспитів до КПІ з математики, неодноразово була заступником голови предметної комісії з математики. З моменту створення фізико-математичного факультету (1996 р.) й до сьогодні вона є вченим секретарем ФМФ. Протягом багатьох років була профоргом кафедри МА та ТЙ, членом профкому університету.

Зоя Павлівна народилася в родині педагога, згодом заслуженого вчителя України Павла Смольського. З дитинства захоплювалась математикою. Закінчивши із золотою медаллю середню школу, вступила на математичне відділення фізико-математичного факультету Київського державного педагогічного інституту ім. О.М.Горького (нині – Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова). Інститут закінчила в 1962 р., отримавши диплом з відзнакою і кваліфікацію вчителя математики, креслення та астрономії. За призначенням поїхала працювати вчителем математики у село Красна Слобідка Обухівського району. Потім вчителювала в київській вечірній школі робітничої молоді, а пізніше була асистентом кафедри вищої математики Київського вищого артилерійського училища.

У жовтні 1969 р. Зоя Павлівна прийшла до КПІ на посаду асистента кафедри вищої математики. У 1973 р. вступила до аспірантури КПІ зі спеціальності "Диференціальні рівняння". Її науковим керівником був видатний український математик д.ф.-м.н. А.М.Самойленко, згодом директор Інституту математики НАН України і академік НАН України. У 1977 р. З.П.Ординська здобула вчений ступінь кандидата фізико-математичних наук, захистивши дисертацію на тему "Інваріантні тороїдальні многовиди систем із запізненням". Знову працювала на кафедрі вищої математики КПІ асистентом, а з 1981 р. – доцентом.

Нині Зоя Павлівна блискуче викладає курси вищої математики, математичного аналізу, аналітичної геометрії, методики розв'язання задач з вищої математики на ФІОТ та ФМФ. Вона є автором багатьох науково-методичних робіт і навчальних посібників. Серед останніх варто відзначити "Дистанційний курс "Вища математика" для студентів економічних спеціальностей" (2013 р.), "Вища математика. Теорія, приклади, задачі для розв'язування: Посібник для студентів фінансово-економічного профілю" (2012 р.), "Математичний аналіз: Кратні, криволінійні та поверхневі інтеграли. Теорія поля" (2018 р.), "Математичний аналіз: Диференціальне числення функцій багатьох змінних" (2018 р.), "Математичний аналіз: Диференціальні рівняння" (2019 р.).

Високий професіоналізм, багаторічна плідна педагогічна та організаційна робота З.П.Ординської відзначені Почесними грамотами Вченої ради КПІ, Подякою та цінним подарунком Київського міського голови (2002 р.), нагрудним знаком "Відмінник освіти України" (2001 р.) та ін.

Зоя Павлівна користується великою повагою студентів і колег за досконале знання предметів, які вона викладає, доброзичливість, працелюбність та делікатність. Вона завжди готова допомогти й не шкодує для цього своїх сил та часу.

Колектив фізико-математичного факультету та кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей щиро вітає Зою Павлівну з визначним ювілеєм! Бажаємо міцного здоров'я, добробуту, творчого довголіття та здійснення планів задля розвитку улюбленої справи.

Дата події