Центр SPring-8 (Японія) безкоштовно передав КПІ високотехнологічне дослідницьке обладнання

Нещодавно сталася помітна подія у сфері міжнародної наукової діяльності вчених ІМЗ ім. Є.О. Патона КПІ ім. Ігоря Сікорського. На знак високої оцінки їхнього внеску  в спільну з всесвітньо відомим синхротронним центром SPring-8 (Японія) діяльність та на основі Меморандуму про співпрацю від 29 липня 2019 року японська сторона безкоштовно передала КПІ ім. Ігоря Сікорського комплект сучасного високотехнологічного надвисоковакуумного дослідницького обладнання загальною вартістю 1 млн 311 тисяч грн. Вантаж уже прибув до ІМЗ ім. Є.О. Патона. Докладніше про цю подію і про співробітництво з науково-технічною сферою Японії розповідає   проректор з міжнародних зв'язків член-кореспондент НАН України Сергій Сидоренко.

– Сергію Івановичу, яка передісторія цієї події, як розвивалося співробітництво з японськими науковцями?

– Спочатку згадаємо, як усе розпочиналося. Стартовою зустріччю на шляху до започаткування співробітництва став візит до Київської політехніки в січні 2013 року директора синхротронного центру SPring-8 доктора Тетсуї Ішикави. За його участю було проведено семінар "Нові горизонти в науково-технологічному співробітництві з Японією" та відбулося знайомство з ученими кількох факультетів КПІ (ІФФ, ФЕЛ, ХТФ, ФМФ), які працюють у галузі фізики і хімії твердого тіла. Тоді ж японські гості відвідали університетський Навчально-науковий центр рентгеноструктурного аналізу "КПІ – РИГАКУ", що діє на базі ІМЗ ім. Є.О. Патона. Того ж таки місяця Київська політехніка мала честь приймати Нобелівського лауреата, президента Національного інституту фізико-хімічних досліджень Японії RIKEN, до складу якого входить SPring-8, доктора Рьоджі Нойорі. У ході перемовин було досягнуто низки домовленостей про співпрацю з RIKEN, а згодом підписано Меморандум про співпрацю із SPring-8.

З японськими партнерами було визначено напрями співпраці: міждисциплінарні дослідження на перетині фізики і хімії твердого тіла, біотехнологій (у т.ч. фундаментальні дослідження структури води), фундаментальні основи прикладної медицини і фармацевтики тощо. Звичайно, і дослідники інших підрозділів КПІ, які працюють у сфері фундаментальних досліджень і бажають спробувати свої сили в роботі з центром SPring-8, запрошувалися і запрошуються до співробітництва. Українсько-Японський центр нашого університету надасть сприяння всім, хто планує започаткувати співпрацю з Японією у сфері науки, технологій та інновацій.

 …Уже 7 років молоді вчені ІМЗ ім. Є.О. Патона беруть участь у науковій програмі Національного інституту фізико-хімічних досліджень RIKEN та успішно виконують у центрі SPring-8 спільні наукові дослідження за науковим напрямом "Структурно-фазові перетворення у поверхневих шарах перехідних металів при енергетичних впливах". У червні 2019 року спільною нарадою вчених ІМЗ ім. Є.О. Патона та SPring-8 схвалено напрями досліджень на наступні роки.

Хотів би підкреслити, що започаткування і розвиток співпраці з RIKEN, SPring-8 відбулося завдяки ініціативності і високому авторитету молодих вчених ІМЗ ім. Є.О. Патона: к.т.н. А. К. Орлова, який виграв на конкурсних засадах і здійснив п'ять (!) тримісячних стажувань у SPring-8,  аспіранта І.О. Круглова, який мав два тримісячних стажування, та доцента І.А. Владимирського, який двічі виїжджав у відрядження до провідних наукових центрів Японії.  Ці молоді вчені ІМЗ ім. Є.О. Патона  стали "першими ластівками" науки України, які "прилетіли" до RIKEN, SPring-8!

Співробітництво наших молодих вчених з RIKEN і його ефективність – це тема окремої розмови і, сподіваюся, вона знайде своє висвітлення на сторінках "Київського політехніка".

– Сергію Івановичу, розкажіть трохи детальніше про обладнання для КПІ, передане безкоштовно японською стороною.

– Переданий комплект сучасного високотехнологічного надвисоковакуумного дослідницького обладнання складається з електронно-променевого випаровувача, обладнання для термічної і йонної обробки поверхні матеріалів, для корозійних випробувань, із електровимірювальних інструментів, комплектуючих та запасних частин. У корпусі № 9 КПІ ім. Ігоря Сікорського на базі дослідницького обладнання з Японії буде створено лабораторію сучасного фундаментального матеріалознавства – як опорного пункту для розвитку наукової співпраці із синхротронним центром SPring-8, а також як бази для новітніх лабораторних робіт у рамках дисциплін, що їх забезпечують молоді вчені фізики-матеріалознавці ІМЗ ім. Є.О. Патона.

Слід відзначити, що міжнародна наукова діяльність молодих вчених інституту і розвиток – на цій основі – навчально-лабораторної бази освітнього процесу повною мірою відповідає Стратегії розвитку КПІ на 2020-2025 роки, а також планам розвитку ІМЗ ім. Є.О. Патона.