Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 23.03.2021 № 610 затверджено професійний стандарт на групу професій "Викладачі закладів вищої освіти". Стандарт підготовлено робочою групою, до складу якої входили представники Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, закладів вищої освіти та міжнародного експертного середовища. Експертиза проєкту документа була здійснена фахівцями Британської Ради в Україні (British Council).

Відповідно до Національного класифікатора України ДК 003:2010 "Класифікатор професій" до групи стандарту увійшли й отримали відповідні коди такі посади науково-педагогічних працівників: "професор", "доцент", "старший викладач", "викладач" і "асистент". У стандарті визначено основні умови допуску до роботи за професією викладача закладів вищої освіти, перелік документів, які підтверджують його професійну та освітню кваліфікацію, загальні компетенції, якими мусить володіти такий фахівець, перелік його трудових функцій тощо.

Професійний стандарт є інструментом для систематизації вмінь і навичок, підготовки молодих фахівців, само- та оцінювання діяльності викладачів закладів вищої освіти, підвищення кваліфікації та професійного розвитку. МОН рекомендує використовувати цей професійний стандарт при розробленні вимог до посад науково-педагогічних працівників, освітньо-наукових програм другого та третього рівнів вищої освіти, програм підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників, планування професійного розвитку викладачів.

Тож і в КПІ положення цього стандарту відтепер враховуватимуться в посадових інструкціях науково-педагогічних працівників і, звичайно, при оцінюванні викладачів у їхніх рейтингах.
Докладніше ознайомитися з документом можна тут: https://osvita.ua/doc/files/news/819/81949/610_Vikladachi_zakladiv_vish…

Дата події