Згідно з наказом ректора від 17 березня 2020 р № 7-60, у період карантину навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського відбувається в дистанційному режимі. Про особливості виконання цього наказу і викладання освітнього компоненту "Фізичне виховання" та навчальної дисципліни "Основи здорового способу життя" нашому кореспонденту розповіла завідувач кафедри фізичного виховання к.пед.н., доцент Ганна Бойко.

На виконання наказу ректора, викладачі кафедр фізичного виховання та спортивного вдосконалення розробили та імплементували в освітній процес на платформі дистанційного навчання "Сікорський" теоретичні матеріали для викладання та завдання для здійснення поточного та семестрового контролю за освітнім компонентом "Фізичне виховання" та навчальною дисципліною "Основи здорового способу життя". Завдання передбачають підготовку рефератів і складання комплексів фізичних вправ (наприклад, для розвитку гнучкості, спритності, сили, стрибучості та ін.). Студенти мають виконувати завдання відповідно до курсу навчання та обраного ними виду спорту. Вся інформація міститься на платформі дистанційного навчання Moodle нашого університету за посиланням "Фізичне виховання та основи здорового способу життя".

Слід сказати, що наказ поставив непрості завдання перед викладачами двох кафедр. Адже в нашому університеті студенти мають змогу за бажанням обирати один з 15 запропонованих видів спорту: аеробіка, баскетбол, бокс,  плавання, спортивна гімнастика, теніс, футбол та ін. Відповідно, необхідно було розробити теоретичний курс для 10 практичних занять (що не відбулися через карантин) для 1-го і 10 занять для 2-го курсів за 15 видами спорту та, крім цього, ще  30 комплектів завдань (15 для 1-го курсу і 15 для 2-го). Але викладачі обох кафедр завдання виконали вчасно. А відповідальний за сайт кафедри фізичного виховання ст. викладач Сергій Абрамов оперативно розмістив усі розроблені матеріали на платформі Moodle.

Хочу звернути увагу на таку обставину. Освітній компонент "Фізичне виховання" і навчальна дисципліна "Основи здорового способу життя", як і будь-які навчальні дисципліни, формують певну компетенцію фахівців у студентів, що їх вивчають, а саме  компетенцію ведення здорового способу життя. Мабуть – найголовнішу для людини, бо лише здорова людина може бути повноцінним фахівцем і громадянином. А належний стан здоров'я забезпечує насамперед не медицина, а здоровий спосіб життя.

Насамкінець хочу порадити викладачам і працівникам у період карантину не забувати щодня виконувати вправи для підтримки належного фізичного стану. Можу порекомендувати комплекс вправ зі стільцем, який розробила викладач нашої кафедри Ірина Новікова.