Під назвою "Еразмус+" 1 січня 2014 року стартувала нова програма Європейського Союзу для підвищення навичок та працездатності у сфері освіти, професійної підготовки, молоді та спорту. У період 2014–2020 рр. програма створить можливості навчатися, здобувати професійні знання та вміння, набувати досвіду роботи чи стати волонтером за кордоном більш як 4 мільйонам європейців. На витрати, пов'язані з реалізацією програми, виділено 14,7 млрд євро.

Програма "Еразмус+" об'єднує в собі освітню програму ЄС з безперервного навчання, програму ЄС "Молодь у дії" (Youth in Action), а також п'ять попередніх програм у сфері вищої освіти для країн, що не входять у Європейський Союз (erasmus mundus, tempus, Alfa, Edulink та програма співпраці з розвиненими країнами) в одну загальну програму. Крім того, програма інтегрує фінансування у сфері спорту. Оскільки програма "Еразмус+" побудована на основі попередніх програм, в ній були застосовані найкращі інструменти та перевірені концепції попередників.

"Еразмус+" активізує діяльність у сферах освіти, молоді та спорту за  трьома різними напрямами:

Ключовий напрям 1

Мобільність. Навчальна мобільність для осіб з усіх сфер загальної та професійної освіти.

Ключовий напрям 2

Проекти співпраці. Стратегічне партнерство з науковими товариствами "Sector Skills Alliances", IT-платформами, включаючи партнерства через eTwinning між вищими навчальними закладами країн Євросоюзу та країн-партнерів.

Ключовий напрям 3

Підтримка реформ. Підтримка порядку денного з модернізації вищої освіти в усіх сферах загальної та професійної освіти, розвиток і запровадження визнаних інструментів прозорості ЄС; створення мережі експертів з реформування вищої освіти, а також підтримка діалогу щодо освітньої політики.

Метою програми "Еразмус+" для вищої освіти є модернізування та поліпшення освіти у вищих навчальних закладах Європи і решти країн світу. Вона надає можливість студентам та персоналу розвинути навички та покращити кар'єрні перспективи.

Переваги участі у програмі обміну "Еразмус+":

  • освітня – можливість порівняти якість навчання, методи викладання та освітні методики, а також роботу вищих навчальних закладів за кордоном;
  • лінгвістична – шанс вільно оволодіти іноземною мовою та термінологією, характерною для певної галузі знань;
  • культурна – знайомство з культурою країни, способом життя її мешканців та студентським життям;
  • життєвий досвід – перспектива стати незалежним та розвинути вміння протистояти непередбаченим ситуаціям.

Участь у програмі студентської мобільності може стати безцінним досвідом, адже студентів заохочують прийняти виклик та скористатися можливістю навчатися за кордоном, яку надає їм Європейський Союз.

Нині в НТУУ "КПІ" діє 27 проектів кредитної мобільності за програмою "Еразмус+". Фінансування виділено для 150 учасників (бакалаври, магістри, аспіранти, науково-педагогічні та адміністративні працівники). Серед вишів-партнерів за програмою кредитної мобільності є такі відомі університети, як Вроцлавський університет технологій (Польща); Університет Гранади (Іспанія); Політехнічний університет Валенсії (Іспанія); Університет Масарика (Чехія); Католицький університет Льовена (Бельгія); Вища школа Мін Нансі Університет Лотарингії (Франція); Міланська Політехніка (Італія); Єнський університет імені Фрідріха Шиллера (Німеччина); Близькосхідний технічний університет (Туреччина) та багато інших.

Із повним переліком партнерів, а також з умовами та критеріями відбору можна ознайомитися на сайті відділу академічної мобільності студентів www.mobilnist.kpi.ua, у розділі "ERASMUS+". Конкурси оголошуються майже щомісяця.

Тетяна Кучинська, начальник відділу академічної мобільності студентів