Гендерний аудит нашого досвіду. Впровадження гендерної рівності до всіх сфер життя є ознакою сучасності. В Україні прийнято та ратифіковано низку міжнародних документів, які спрямовані на забезпечення рівних прав жінок та чоловіків, зокрема рівного доступу до вищої освіти. Одним із механізмів та етапів впровадження політики рівних можливостей є гендерний аудит, який дозволяє оцінити стан імплементації положень гендерної політики. На сьогодні гендерний аудит розглядається дослідницькими та експертними колами як ефективний засіб удосконалення соціально орієнтованої політики як на рівні держави, так і на рівні окремої установи чи організації.

В Україні є відомою методологія Міжнародної організації праці, що характеризує гендерний аудит як новий спосіб, моніторингове знаряддя у сфері просування політики гендерної рівності. За допомогою гендерного аудиту аналізують, якою мірою принципи гендерної рівності реалізовані в діяльності організації (компанії, університету), яким чином гендерний компонент інтегрований до стратегічних, програмних документів, звітів про діяльність та у функціонування організації. 

У 2015 році з ініціативи Всеукраїнської мережі осередків гендерної освіти ЗВО (членом якої є наш центр гендерної освіти) було проведено в рамках проекту "Гендерний мейнстримінг у вищих навчальних закладах України" гендерний аудит 15 українських університетів. У результаті цього аудиту 4 технічні виші України отримали гендерний паспорт.

Наш університет є одним із перших у розробці гендерної складової вищої технічної освіти. І хоча через низку причин гендерний аудит у нас не проводився, ми маємо певні здобутки імплементації гендерної тематики у свою діяльність (див. "КП" №26 за 2018 р.). Адже право на вищу освіту гарантується незалежно від віку, громадянства, місця проживання, статі, кольору шкіри, соціального і майнового стану, національності, мови, походження, стану здоров'я, ставлення до релігії, наявності судимості, а також від інших обставин. Ніхто не може бути обмежений у праві на здобуття вищої освіти, крім випадків, встановлених Конституцією та Законами України.

Наш досвід. Український центр гендерної освіти був створений у 2001 році відповідно до Меморандуму Програми Розвитку ООН в Україні та НТУУ "КПІ". Меморандум передбачає спільну роботу з імплементації гендерної компоненти в освітні програми та систему вищої технічної освіти.

У нашому університеті починаючи з 2001 року реалізуються гендерні проекти. Першим був наш проект з інформаційної підтримки впровадження гендерної освіти в Україні від Канадського агентства міжнародного розвитку, Посольства Канади в Україні та Канадсько-українського гендерного фонду. У співпраці з UNDP ми брали участь у програмі "Гендер у розвитку". Створені та поширені на електронних носіях матеріали науково-практичних семінарів, що відбувались по всіх регіонах України, та випуски річних дайджестів "Інформаційна підтримка впровадження гендерної освіти в Україні" здобули високу оцінку фахівців з гендерної проблематики та користувалися постійним попитом. Цікаво, що перші матеріали проекту виходили ще на дискетах.

У 2011 році Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні оголосила конкурс "Підтримка гендерних досліджень та гендерної освіти в українських університетах, дослідницьких та наукових центрах". Наш проект "Програмне забезпечення для оцінювання знань з гендерних модулів відповідно до системи ECTS" виграв конкурс, а розроблену в рамках цього проекту програму ми назвали BERIT – на честь шведської науковиці Беріт Ларсон. Ключовою ідеєю цього проекту була не лише підтримка переходу в Україні гендерних досліджень у професійне русло та демонстрація важливості застосування інформаційних технологій для інституціалізації гендерних досліджень в Україні, а й залучення представниць академічної та наукової спільноти до інформаційних технологій задля подолання "цифрової прірви".

"Найсвіжіший" наш гендерний проект пов'язаний із підготовкою фахівців у сфері геоматики. Спільний проект Vancouver Island University (Канада), КПІ ім. Ігоря Сікорського та КНУ ім. Тараса Шевченка "Закладення основи інфраструктури просторових даних: забезпечення бази в українському уряді для підтримки стабільного економічного зростання" реалізувався у 2012–2018 роках. Оскільки гендерні компетентності входять до рекомендованих як у Канаді, так і в Україні, нами було розроблено гендерну складову програми підготовки фахівців-геоматиків.

Також наш університет багатий на різноманітні заходи для жінок-науковців. Тут проходять міжнародні науково-практичні конференції "Жінка в науці та освіті: минуле, сучасність, майбутнє" та "Гендерний компонент у структурі вищої технічної освіти та природничих науках". Конференції мають на меті проаналізувати стан та спрямувати зусилля викладачів і науковців на здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень гендерного спрямування, участь жінок у природничих науках, а також проаналізувати стан впровадження в Україні гендерної компоненти до системи вищої освіти, зокрема до вищої технічної освіти, сприяти обміну досвідом між українськими та іноземними фахівцями з гендерної проблематики, в тому числі гендерної освіти, представити найбільш важливі українські та міжнародні гендерні проекти й програми.

Гендерне законодавство в Україні перебуває у стані постійного вдосконалення, а його імплементація до вищої освіти має на меті надання науково-практичної допомоги викладачам, студенткам та співробітникам і співробітницям у впровадженні принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, тож для КПІ ім. Ігоря Сікорського важливо тримати руку на пульсі гендерного законодавства і залучення для цього нових технологій.

Інф. Українського центру гендерної освіти
На фото: Учасниці конференції Жінка в науці та освіті минуле, сучасність, майбутнє