Сталий розвиток суспільства неможливий без залучення потенціалу більшості населення України – жінок. Наш університет є одним із перших у розробці гендерної складової освіти і має значні здобутки імплементації гендерної тематики до навчального процесу підготовки фахівців.

З 2001 року в КПІ ім. Ігоря Сікорського викладаються дисципліни гендерної тематики, спочатку як факультатив, а згодом – як повноправні дисципліни. Першими ми впровадили викладання дисципліни "Теорії статі та гендеру" для студентів ІФФ, випередивши цим такі прогресивні в гендерному плані країни, як Канада та Швеція. Для студенток і студентів факультету соціології і права викладались "Теорії статі та гендеру", "Гендерні дослідження", "Соціологія гендеру" та ін.

За новою освітньо-професійною програмою підготовки соціальних працівників першого (бакалаврського) рівня вищої освіти також передбачено вивчення дисципліни гендерної тематики. Навчальна дисципліна "Основи гендерних досліджень" належить до дисциплін базової підготовки циклу загальної підготовки. І нині ми перебуваємо в гендерному авангарді серед технічних ЗВО світу. У цьому навчальному році дисципліну "Гендерні дослідження" обрали студенти 3–4 курсів факультету біотехнології і біотехніки та радіотехнічного факультету.

Довкола гендерної тематики завжди багато суперечок та вигадок, але метою курсу є формування компетентностей, що знадобляться у майбутньому нашим випускникам та випускницям як у професійній реалізації, так і в особистому житті. Зокрема, це здатності:

  • до позитивного сприйняття жінок та чоловіків як рівноправних та повноцінних членів суспільства;
  • застосовувати гендерний аналіз та набуті знання задля розвитку особистості у професійній діяльності, науково-дослідній роботі та приватній сфері;
  • протистояти негативному впливу і тиску оточення щодо норм і взірців фемінності та маскулінності;
  • застосовувати механізми захисту від гендерної дискримінації;
  • застосовувати гендерний підхід до аналізу конфліктних ситуацій, що виникають у трудовому колективі та відстоювати власні права, уникаючи гендерної дискримінації;
  • знаходити раціональні способи уникнення критичних ситуацій, пов'язаних із сексуальним насиллям, відсікати сексуальні домагання в професійно-трудовій сфері;
  • долати соціально-психологічні стереотипи та упередження стосовно сприйняття жінки та чоловіка у сучасному суспільстві;
  • вибудовувати міжособистісні стосунки на партнерських егалітарних засадах.

Після вивчення цієї дисципліни майбутні інженери зможуть проводити гендерний аналіз документів, що супроводжують професійну діяльність та орієнтуватися в гендерному законодавстві.

Звісно, студентську молодь найбільше цікавлять теми кохання та сексуальності. Намагалися навіть вивести формулу кохання, навіть не формулу, а систему рівнянь! На консультації до мене приходять дівчата та хлопці з різними проблемами, що стосуються статевої та гендерної проблематики. Тож при розробці курсу було враховано досвід понад двадцятирічного консультування та співпраці із соціальною службою та громадськими організаціями.

Крім того, студентки та співробітниці КПІ ім. Ігоря Сікорського долучені до міжнародних жіночих програм з науки та технологій. Цього року Польська освітня фундація "Perspektywy" в рамках європейського проекту "Women in Tech Summit" надає можливість участі студенток і молодих учених-жінок України в міжнародній конференції "Women in Tech Summit" 27–28 листопада 2018 р. у Варшаві. Конференція буде місцем  зустрічі жінок, які працюють у галузях механотроніки, робототехніки, електроніки, нанотехнологій, телекомунікацій, інформаційних технологій. Учасниці зможуть зустрітися з керівниками відомих світових хайтек-компаній, вдосконалити свої наукові та технічні знання. Всі учасниці з КПІ ім. Ігоря Сікорського, які відповідають вимогам (напрям підготовки та вік) і зареєструються на сайті: www.womenintechsummit.pl, отримають від Українсько-Польського центру грант для поїздки на конференцію до Варшави.

Загалом, наш Український центр гендерної освіти та факультет соціології і права має багатий досвід співробітництва з гендерної проблематики, зокрема з розробки та впровадження міжнародного досвіду до освітніх та наукових програм з різних галузей знань. Тож викладання дисциплін гендерної тематики буде корисним для студенток та студентів різних спеціальностей.

Юлія Стребкова, к.філос.н., Український центр гендерної освіти