1 вересня 2017 р. науковці кафедри менеджменту разом з експертом від ЄС розпочали реалізацію проекту "Європейські бізнес-моделі: трансформація, гармонізація та впровадження в Україні". Цей проект фінансується за підтримки Програми Erasmus+ Європейського Союзу відповідно до умов отриманого гранту Jean Monnet Fund. Метою проекту є дослідження переваг європейських моделей бізнесу та вивчення доцільності їх впровадження в Україні.

Відповідно до ключових термінів теми проекту – трансформація, гармонізація та імплементація – проектна команда працювала над розробленням названих трьох аспектів проблеми і запропонувала такі групи тренінгів:

трансформація – "Інтеграційні трансформації ЄС: тенденції, динаміка, пріоритети" (тренер – д.е.н., проф. В.В. Дергачова) та "Досягнення і перспективи європейської інтеграції для України" (тренер – к.е.н. І.М.Манаєнко);

гармонізація – "Гармонізація стандартів як основа запровадження європейських бізнес-моделей в Україні" (тренер – д.е.н., проф. Л.М. Шульгіна) та "Системний підхід до гармонізації стандартів – гарантія успіху європейських бізнес-моделей в Україні" (тренер – к.е.н. Г.П. Жалдак);

імплементація – "Бенчмаркінг та стратегічна імплементація європейських бізнес-моделей в Україні" (тренер – к.е.н., доц. Л.П.Артеменко) та "ЄС як проривний підприємець" (тренер – к.е.н. М.А.Пічугіна).

Зрозуміло, що кожен тренер вносив свою "родзинку" у зміст тренінгу, однак певні риси були спільними для всіх, а саме: європейський вектор навчання та чітке визначення мети тренінгу – навчити учасників створювати стартап-проекти на основі опанування європейських моделей бізнесу; чітке визначення сутності проекту, вимог до нього та характеристика етапів його створення; вдале поєднання необхідних теоретичних пояснень із командною роботою над розв'язанням проблем, що виникають у ході розроблення проекту. Важливими чинниками успіху були також гнучкий графік зустрічей (з урахуванням навантаження учасників) і творча доброзичлива атмосфера, що панувала на тренінгах.

Кульмінацією тренінгів став захист командних проектів, зміст яких вражав актуальністю, глибиною дослідження проблем та інноваційністю підходів до їх розв'язання. Дискусії, запитання, обговорення та рекомендації розробникам свідчили про щиру зацікавленість учасників у доведенні представлених ідей до рівня їх комерціалізації, а отже і про реальну потребу в реалізації запропонованих проектів.

На думку тренерів, цьому суттєво сприяв склад команд, до яких входили студенти різних спеціальностей, зокрема з ФММ, ФІОТ, ХТФ, ФТІ, ІПСА, ЗФ, ФАКС, ТЕФ, РТФ, ПБФ та ін. У такий спосіб були забезпечені комплекси необхідних компетенцій всередині кожної команди: представники технічних факультетів вносили доречні поправки щодо характеристик майбутнього продукту, а економісти, менеджери та маркетологи лідирували у питаннях його виведення на ринок. Усі разом отримали безцінний досвід командної роботи, обґрунтування власної думки та взаємозбагачення знаннями.

Учасники тренінгів отримали сертифікати європейського зразка, що засвідчують набуття ними важливих навичок, які, без сумніву, допоможуть їм у майбутньому житті – підприємницькому і не тільки. Презентації кращих проектів розміщені на сайті кафедри менеджменту та Erasmus+ Project Results  (платформа результатів проектів Erasmus+). Окремо наголосимо, що однією з переваг пропонованих тренінгів є підтримка в учасників амбіцій до самозайнятості та демонстрація можливих шляхів до неї. Названа ідея є дуже популярною і важливою для сучасної студентської молоді, особливо для студентів із тимчасово окупованих територій України.

Слід підкреслити, що відбувся лише перший "сезон" проведення тренінгів (із шести, передбачених проектом), чим пояснюється їх зорієнтованість переважно на бакалаврів і частково – на магістрів. У кожному наступному семестрі заплановано поступове зростання освітнього рівня слухачів (магістри – аспіранти – кандидати наук – докторанти), а також вихід на інші університети Києва, а пізніше – і інших регіонів. Початок другого "сезону" – березень 2018 р. Тож, користуючись нагодою, запрошуємо усіх охочих до плідної співпраці на ниві ефективних трансформацій у нашому суспільстві, що мають відбутися, у т.ч. завдяки гармонізації стандартів нашого життя із кращими зразками ЄС та їх успішній імплементації.

Ганна Жалдак, учасник проекту, к.е.н., старший викладач кафедри менеджменту

Дата події