Навчання

Відеоконференція з Греноблем

15 квітня відбулася відеоконференція студентів і викладачів кафедри фізики металів Інженерно-фізичного факультету НТУУ «КПІ» з аспіранткою університету та, водночас, Інституту фізики Ренн (Франція) Мар’яною Вережак.

Навчання на двох факультетах (формах навчання)

Моя донька планує вступати до Вашого вишу одночано і на денну і на заочну форму навчання ( заповітна мрія). Чи практикується одночасне навчання на різних факультетах ( очна і заочна форма) з першого курсу? Порадьте, як доцільніше і краще поступати на заочну форму навчання на інший факультет з 1 чи 3 курсу? І як реагує керівництво вишу на відвідування студентом занять на денному відділенні на період складання екзаменаційної сесії на заочному відділенні? Чи не є це проблемою?

1. Так, можна подавати документи одночасно на денну і заочну форму навчання. І можна паралельно навчатися на різних факультетах/інститутах за згодою декана основного факультету (директора інституту), яку він дає на підставі рекомендації випускової кафедри з основної спеціальності.

Зміна іноземної мови

Чи можна змінити Іноземну мову з англійської на німецьку?

  1. В зв'язку з тим, що наш ВНЗ не веде підготовки з нульового рівня навчання, студенти технічних спеціальностей мають вчити мову, яка записана в документі державного зразка про повну загальну середню освіту.

Скарга на викладача

Як подати скаргу на викладача?

Перший крок у конфліктній ситуації (із викладачами, студентами, співробітниками ВНЗ) - розмова із куратором групи, в обов'язки якого входить "проводити індивідуальну виховну роботу зі студентами групи, з’ясовувати стан їх дисципліни та навчання, умови проживання, піклуватися та надавати можливу д

Математична підготовка інженера: шляхи вдосконалення

Випускник сучасного вищого технічного навчального закладу повинен на високому рівні володіти як професійними знаннями, так і знаннями, вміннями і навичками предметів природничо-наукового циклу, і перш за все, математичними.