23 квітня 2024 року Верховна Рада України ухвалила в другому читанні Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку індивідуальних освітніх траєкторій та вдо-сконалення освітнього процесу у вищій освіті".

Цей нормативний акт є важливим складником правового забезпечення комплексної трансформації системи вищої освіти в напрямі наближення до освітніх систем економічно розвинених країн.
🖹
Але це реформа не задля реформи: як зауважив на своїй сторінці у Фейсбук після ухвалення цього закону Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, головна її мета – підвищення якості вітчизняної вищої освіти. Отож, за оцінкою фахівців Профспілки працівників освіти і науки України новий закон є євроінтеграційним. Він значно розширює можливості здобувачів вищої освіти у формуванні індивідуальних освітніх траєкторій. І, водночас, забезпечує реальну автономію закладів вищої освіти в розробленні та реалізації освітніх програм.

Не менш важливим є те, що відтепер студенти матимуть змогу самостійно формувати освітню траєкторію, регулювати тривалість свого навчання. Тобто студенти-контрактники, які поєднують навчання з роботою, можуть пройти чотирьохрічну бакалаврську програму за більший проміжок часу – наприклад, за п'ять чи навіть більше років.

До того ж, здобувачі вищої освіти через рік навчання можуть змінювати спеціальність, якщо зрозуміли, що помилилися під час її обрання.

Ба більше, молоді люди зможуть навчатися за кількома освітніми програмами одночасно, причому не в одному, а в різних ЗВО – певна річ, за умови здобуття лише однієї кваліфікації вищої освіти за кожним рівнем коштом державного бюджету.

А ще новий закон надає можливість створювати на всіх рівнях вищої освіти міждисциплінарні освітні програми в межах міждисциплінарних предметних областей. Звісно, дано й чітке визначення, що таке міждисциплінарна предметна область: "предметна область, яка повністю або частково охоплює предметні області галузей знань або групи спеціальностей однієї або декількох галузей знань, якщо це не суперечить відповідним стандартам вищої освіти". Отож студенти зможуть сформувати власні освітні траєкторії за допомогою міждисциплінарних освітніх програм. У тих, хто лише визначається з вибором майбутнього фаху, з'явилася можливість "вступати на галузь" через міждисциплінарну освітню програму, яка передбачає вибір конкретної спеціальності не одразу, а після одного або півтора року навчання в уні-верситеті. "Тобто, якщо на момент вступу людина ще не визначилася зі спеціальністю, на якій хоче навчатися, вона зможе спершу вступити на міждисциплінарну освітню програму в межах однієї або декількох галузей знань. А тоді, після першого курсу, вже ухвалити остаточне рішення щодо спеціальності або здобувати міждисциплінарну освіту", – пояснив міністр у вже згаданому дописі на своїй Фейсбук-сторінці.

Також на бакалаврському рівні створюватимуться міждисциплінарні освітні програми (у межах галузі або міжгалузеві), які відповідатимуть конкретним запитам регіонів, роботодавців.
Що ж стосується закладів вищої освіти, то їм цим законом надано більшої автономії, завдяки якій вони зможуть самостійно визначати інструменти для досягнення встановлених стандартом компетентностей з нерегульованих спеціальностей. Останнє наближає українську систему вищої освіти до європейських стандартів. Вибіркових дисциплін стане більше.

Але при цьому для регульованих спеціальностей, таких як право, медицина чи правоохоронна діяльність тощо, будуть детально визначені вимоги до компетентностей та результатів навчання. Для цих спеціальностей передбачені державні кваліфікаційні іспити.

Ну і важливо додати, що згідно з Прикінцевими положеннями цього закону, він набере чинності одразу після того, як його підпише Президент України, а вступить в дію через шість місяців після набрання чинності. Тобто цьогорічна вступна кампанія здійснюватиметься ще за старими правилами.

Дмитро Стефанович

Дата події