Ситуації з корупційними ризиками в університеті у дзеркалі опитувань "Соціоплюс"

Упродовж багатьох років поспіль університетський Навчально-науковий центр прикладної соціології "Соціоплюс" (науковий керівник – А.А. Мельниченко) проводить опитування КПІшної спільноти щодо аспектів її життя.

Якість підготовки випускників НТУУ "КПІ" крізь призму оцінок роботодавців

Сьогодні успішність ВНЗ визначається багатьма чинниками, однак велике значення має рівень підготовки випускників, їхній адаптивний потенціал, багаж знань і навичок, які сприяють у подальшому працевлаштуванні та роботі.

Робота кураторів очима студентів kpi

Для того щоб університет виконував не лише функцію транслятора знань, а також здійснював свою виховну роль, формував у студентів їх ціннісні орієнтири, сумлінне ставлення до навчання та праці, сприяв подальшій професійній орієнтації, потрібна постійна індивідуальна робота зі студентами.

Підготовка фахівців в НТУУ "КПІ" в досліджені «Соціоплюс» 2010 року

Як засвідчують результати дослідження, проведеного НДЦПС «Соціоплюс», більшість роботодавців, які винаймають випускників технічних спеціальностей НТУУ «КПІ», вважають їхні знання такими, що відповідають сучасному реальному стану виробництва та бізнесу: таку думку підтримали 93,6% опитаних експертів.

Випускник НТУУ «КПІ» на ринку праці: результати опитування

Розвиток ринкових відносин призвів до кардинальних змін у всіх сферах життя суспільства та держави. Система вищої освіти винятком не стала. Вирішальний фактор трансформацій – зміна головного замовника та споживача випускників вищих навчальних закладів.

Людина епохи відродження [А.М. Іщенко]

Саме таким було перше враження від знайомства з цією (тоді ще 17-річною) дівчиною. «Мене звуть Аня, а мій улюблений поет – Маяковський», – ошелешила вона відразу. І ще не відійшовши від шоку, всі оточуючі вже volens nolens долучалися до безсмертного:

Гуртожитки: проблеми і пріоритети

Студмістечко нашого університету є найбільшим в Україні за кількістю мешканців. Зрозуміло, що адміністрації доводиться вирішувати багато проблем, які потребують комплексного підходу.

Підписка на Соціоплюс