Науково-дослідницький центр прикладної соціології «Соціоплюс»

Науковий керівник: Мельниченко Анатолій Анатолійович
Адреса:корпус 7, кімната 09
Телефон/факс: +38 044 456-81-87

Науково-дослідницький центр прикладної соціології «Соціо+» у своїй діяльності орієнтується на досягнення максимального результату: проведення польового етапу в оптимальний термін, якісний та детальний аналіз даних, формування докладних та вичерпних аналітичних звітів. Зрозуміло, що слідування такій стратегії можливе лише за умови визнання пріоритету якості, строків та кваліфікації. Остання відіграє найвизначнішу роль.

Співробітники організації — це злагоджений колектив спеціалістів, здатних ефективно організувати спільну діяльність задля досягнення встановленого результату. Гарантією якісного виконання робіт може бути лише високий рівень кваліфікації співробітників.

НДЦ ПС «Соціоплюс» здійснює постійне навчання працівників (курси підвищення кваліфікації) та заохочує проведення ними власних наукових досліджень. Одним з найбільш ефективних методів навчання персоналу Центру, а також збагачення його практичного досвіду є максимальне залучення співробітників до повного циклу досліджень.

Фахівці Центру здійснюють:

  • Комплексне дослідження соціальних структур, систем, підсистем, інститутів, соціальних явищ та процесів тощо.
  • Дослідження соціальної структури і створення соціокарт на основі основних показників: соціально-економічний статус, політичні орієнтації, національна та регіональна самоідентифікація, релігійні, культурні та інші особливості.
  • Дослідження проблем ґендерної рівності.
  • Аналіз соціальної напруженості та конфліктного потенціалу різних груп населення (в залежності від роду діяльності, соціального статусу, місця проживання і т.п.).
  • Контент-аналіз засобів масової інформації: періодичних видань, телебачення, радіо. Вивчення аудиторії. Аналіз комунікативного впливу, доступності та сприйняття інформації аудиторією. Розробка конкретних рекомендацій по підготовці.
  • Дослідження кон'юнктури ринку та споживацьких орієнтацій населення (в т.ч. — в залежності від соціально-економічного статусу, соціально-демографічних ознак і т.п.).